Riich Me

Friends (5002)

 • maly
 • Michelle Biggins
 • 101ក្បាលនៃការអាន
 • 12$ Online Shop
 • 1Minute 1Life
 • 20 20
 • 20. ROEUN
 • 222
 • 24K gold spa Cambodia
 • 25 Library

Album Photo

Recent Activities

 • Riich Me
  Greetings from Riich - Your Expert in Digital Marketing and E-Commerce Solutions! Incorporated in Hungary, Singapore, and Cambodia, Riich Me plays an active role in Industry 4.0, integrating...
  1 0 0 0 0 0 0 0 1
  2 comment
  visibility154.4K
 • Riich Me
  We are here at Naga World, Phnom Penh, Cambodia for the Travel and Study abroad expo / seminar that hosted by East West Corporation Asia. #Riich #SocialEcommerceSolutions #BusinessNetwork
  1 2 0 0 0 0 0 0 3
  0 comments
  visibility119.0K
  • Stanley Crouse
  • Cooper Shoebridge
 • 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  0 comment
  visibility141.8K
 • Riich Me
  #Congratulation_the_first_Khmer_woman_to_pass_out_the_west_point. #Sithyka

  The life of a soldier certainly isn’t for everyone. The training is gruelling, the hours long and there’s no room for excuses. On top of that, soldiers must be ready to respond to sudden threats at a moment’s notice.

  Just ask Sithyka Jessica Meach, the first female Cambodian to graduate from the prestigious US Military Academy at West Point (USMA).
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 comment
  visibility182.2K
 • Riich Me
  មានអាជីវកម្មតូច ឬលក់អនទ្បាន ចង់បានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់បែបទំនើប ដែលហៅថា "System" តែគ្មានលទ្ធភាព គ្មានជំនាញ មិនដឹងប្រើយ៉ាងម៉េច ព្រោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ភាគច្រើនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ #មានតម្លៃថ្លៃ #ពិបាកប្រើនិងគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់!
  យើងគឺជាអ្នកឯកទេសអាជីវកម្មបែបឌីជីថល #យើងបង្កើតទ្បើងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍និងជំរុញការលក់របស់អាជីវករតូចៗ! ☑️ យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក ☑️ គ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ ☑️
  គ្រប់គ្រងការលក់និងអតិថិជន #ងាយស្រួលប្រើ #ចំណាយតិចបំផុត #អាចព្រីនវិក័យបែបឌីជីថល បង្កើតទំនុកចិត្តអតិថិជ...  more
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 comment
  visibility183.7K
 • Sponsored
 • Riich Me
  កុំស្អប់បញ្ហា! កុំខ្លាចបញ្ហា! ព្រោះបញ្ហាគឺជាឱកាស បញ្ហាធ្វើអោយយើងឆ្លាតជាងមុន រ៉ឹងម៉ាំជាងមុន!
  ចំណែកឯអាជីវកម្មគឺការផ្តល់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហា! នៅពេលដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនកាន់តែច្រើន នោះភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មក៍កាន់តែធំ!
  យើងគឺជាអ្នកឯកទេសទីផ្សារនិងពានិជ្ជកម្មបែបឌីជីថល យើងមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី #ជំរុញការលក់ #អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មលោកអ្នក #បែបឌីជីថល #ដើម្បីបង្កើនការលក់ #ពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម ក្រៅប្រទេស! បង្កើតគណនេយ្យមិនគិតថ្លៃ https://riich.me/
  #riichexpres #03in1business #RiichMiniMart #Deli...  more
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 comment
  visibility185.8K
 • Riich Me
  យើងបង្កើតអាជីវកម្ម គោលបំណងចំបងគឺ បង្កើតសេរីភាពដើម្បីខ្លួនឯង នេះគឺសេរីភាព #ពេលវេលា និង #ហិរញ្ញវត្ថុ! កុំបណ្តោយអោយអាជីវកម្មឬមុខរបរចងជើងអ្នក! ចូរប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (Technology & system) ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម!
  យើងមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី #ជំរុញការលក់ #អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មលោកអ្នក #បែបឌីជីថល #ដើម្បីបង្កើនការលក់ #ពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម ក្រៅប្រទេស! បង្កើតគណនេយ្យមិនគិតថ្លៃ https://riich.me/
  #riichexpres #03in1business #RiichMiniMart #DeliverExpress #OnlinePlusOffline #BusinessOpportunities #ecomme...  more
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 comment
  visibility195.8K
 • Riich Me
  មកដល់ក្នុងពេលឆាប់!ៗ
  #ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហាងទំនិញ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេឬអាជីវកម្មអនទ្បាញ! #ចាប់ពី១០ដុល្លា+ក្នុងមួយខែ!
  #យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ (Point of Sale)
  #យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអតិថិជន #យើងមានប្រព័ន្ធជំរុញគ្រប់គ្រងការលក់
  យើងគឺជាអ្នកឯកទេសទីផ្សារនិងពានិជ្ជកម្មបែបឌីជីថល យើងមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី #ជំរុញការលក់ #អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មលោកអ្នក #បែបឌីជីថល #ដើម្បីបង្កើនការលក់ #ពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម ក្រៅប្រទេស! បង្កើតគណនេយ្យមិនគិតថ្លៃ https://riich.me/
  #riichexpres #03in1business #RiichMiniMart...  more
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 comment
  visibility193.9K
 • Riich Me
  ការរកស៊ីដែលជោគជ័យមិនអាស្រ័យលើការបន់ស្រន់ទេ! មិនបាច់ចំណាយពេលវេលាអ៊ុចធូបបន់ទេ!
  #ខំប្រឹងកែលំអរគុណភាពផលិតផលឬសេវាកម្ម
  #ស្តាប់អតិថជន #ផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនគាត់
  #បង្កើនសេវាអតិថិជន #ថែរក្សារអតិថិជនអោយបានល្អបំផុត!
  #រិះរកវិធីផ្តល់ភាពងាយស្រូលដល់អតិថិជនក្នុងការទទួលសេវាកម្មឬផលិតផល!
  #ប្រើប្រាសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយអាជីវកម្មអោយរីកចំរើន!

  គ្រប់គ្រងការលក់និងអតិថិជន #ងាយស្រួលប្រើ #ចំណាយតិចបំផុត #អាចព្រីនវិក័យបែបឌីជីថល បង្កើតទំនុកចិត្តអតិថិជន!

  #ePOSsystem #ecommerce #paymentgateway #Offline_Online_Business #riic...  more
  1 0 0 0 0 0 0 0 1
  0 comment
  visibility202.6K
 • Riich Me
  បច្ចេកវិទ្យាអ៊ិនធើនេត មានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញអាជីវកម្ម!

  ប្រសិនបើយើងមិនចេះប្រើសក្តានុពលនេះដើម្បីជំរុញអាជីវកម្មទេនេាះ! យើងនឹងបាត់បង់សក្តានុពលអាជីវកម្ម!
  យើងគឺជាអ្នកឯកទេសទីផ្សារនិងពានិជ្ជកម្មបែបឌីជីថល យើងមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី #ជំរុញការលក់ #អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មលោកអ្នក #បែបឌីជីថល #ដើម្បីបង្កើនការលក់ #ពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម ក្រៅប្រទេស! បង្កើតគណនេយ្យមិនគិតថ្លៃ https://riich.me/

  #riichexpres #03in1business #RiichMiniMart #DeliverExpress #OnlinePlusOffline #BusinessOpportunities #ecommerce ...  more
  1 0 0 0 0 0 0 0 1
  0 comment
  visibility202.4K
 • Riich Me
  #មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជាច្រើននៅលើទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ តម្លៃថ្លៃ! ពិបាកប្រើ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្យោយ!
  #យើងបានអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែបទំនើប!
  ☑️មិនត្រូវការម៉ាស៊ីនគិតលុយមិនបាច់ចំណាយលុយជិត១០០០ដុល្លាដើម្បីទិញម៉ាស៊ីន!
  ☑️លោកអ្នកអាចដោនទ្បោនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចូលថេបទ្បេតនិងប្រើប្រាស់ដូចកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដ៍ទៃទៀត!
  ☑️ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនព្រីវិក័យបត្រ័ស្វ័យប្រវត្តិ(ម៉ាស៊ីនព្រីនត្រឹមតែ៤៥ដុល្លា ប្រើថ្មអាចប្រតិបត្តិការគ្រប់ទីតាំងមិនតម្រូវអោយមានភ្លើង)!
  ☑️ដំណើរដោយមិនត្រូវការអ៊ិនធ...  more
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 comment
  visibility198.8K
 • Riich Me
  យើងបានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាជំរុញការលក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងបច្ចេកវិទ្យាជំរុញទំនិញបោះដុំ! យើងមានប្រពន្ធ័ទូរទាត់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ យើងគាំទ្រអាជីវកម្មធនតូចៗនិងមធ្យម ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍និរន្នភាពអាជីវកម្ម!

  យើងមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បី #ជំរុញការលក់ #អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មលោកអ្នក #បែបឌីជីថល #ដើម្បីបង្កើនការលក់ #ពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម បង្កើតគណនេយ្យមិនគិតថ្លៃ https://riich.me/

  #riichexpres #03in1business #RiichMiniMart #DeliverExpress #OnlinePlusOffline #BusinessOpportunities #ecommerce #wholesalesolutions #epos
  ...  more
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 comment
  visibility203.7K