បានបង្ហោះដោយHEANG Dara នៅ Member Albums នៅAugust 20 2020 at 02:34 PM  ·  ជាសាធារណៈ
អ្នកឯកទេសនៃប្រេងរំអិល
1. តើប្រេងម៉ាស៊ីនមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
• កាត់បន្ថយការកកិតនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ជួយជម្រុញក្នុងការ ដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិច ។
• ជួយការពារ សម្អាត និងកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ នៅក្នុងម៉ាស៊ីន
• ជួយការពារពីបញ្ហា ធូររលុងនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីន ធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនខ្លាំង និងមាំ
• ជួយការពារបញ្ហា ច្រែះ សឹករិចរិល ធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនមានអាយុកាលយូរអង្វែង
• ជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីន និងការពារការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីន។

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif