អ្នកនិពន្ធ

Sarah Ma

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

Bodia Spa Phnom Penh

បានប្រកាសនៅ Beauty & Health នៅJanuary 17 2020 at 10:23 PM
ធ្លាប់លឺពីម្សៅធ្យូងដែររឺទេ? បើសិនជាបានលឺប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហើយមែនទេ? ម្សៅធ្យូងដែលចម្រាញ់ចេញពីត្រឡោកដូងនេះបានក្លាយទៅជាទីពេញនិយមរបស់ភ្ញៀវពួកយើង. វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពបណ្តេញជាតិពុលចេញពីស្បែកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ. ចាំអង្កាល់អ្នកមិនទាន់បានប្រើប្រាស់? ម៉េចមិនប្រញាប់ទិញទៅ គ្រាន់តែចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ Bodia Cambodian Apothecary ហើយដាក់ការកម្មង់ភ្លាមទៅ https://www.bodia.com/product-category/collections/charcoal-pollution-detox/ 
រឺក៏មកទិញដល់ហាងតែម្តងក៏បាន! -------------------------------------------------- Ever heard of charcoal powder? If so, maybe you are already familiar with its benefits? 
Our charcoal made from ? coconut shell has become favorite products for our customers. If you haven't try it yet, why not hurry place an order in Bodia Cambodian Apothecary website  https://www.bodia.com/product-category/collections/charcoal-pollution-detox/ OR come to our stores and make purchases now! 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif