អ្នកនិពន្ធ

Sarah Ma

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

Bodia Spa Phnom Penh

បានប្រកាសនៅ Beauty & Health នៅJanuary 23 2020 at 09:44 PM
*English Below*
 
Happy World Hug Day!  ចែករំលែកការអោបរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេខ្លាំងប៉ុណ្ណា! ប៉ុន្តែបើទទួលបានក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើននោះកាន់តែល្អ ហើយដើម្បីអោយសាកសមនឹងថ្ងៃនេះ ប័ណ្ណប្តូរសេវាម៉ាស្សារបស់បូឌាគឺល្អបំផុតព្រោះការជាវការម៉ាស្សាសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺបញ្ជាក់ថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពរបស់គេ. 
 
ចូលឆែកវេបសាយរបស់បូឌា ហើយជាវប័ណ្ណប្តូរសេវាម៉ាស្សាឥឡូវនេះទៅ  https://www.bodia-spa.com/gift-card/
 
Happy World Hug Day! Sharing a hug with friends, show how much you care of them offering a Bodia Spa GIFT CARD synonym of wellness.
 
Have a look to our spa vouchers and feel free to order now for your beloved ones https://www.bodia-spa.com/gift-card/

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif