អ្នកនិពន្ធ

Sarah Ma

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

Bodia Spa Phnom Penh

បានប្រកាសនៅ Beauty & Health នៅJanuary 29 2020 at 10:25 PM
*English Below*
តើអ្នកដឹងទេថា ម៉ាស្សាដែលសំខាន់ជាងគេរបស់បូឌាគឺម៉ាស្សាអ្វី? បូឌាបានបង្កើតឡើងមករយៈពេល ១០ ឆ្នាំហើយ ម៉ាស្សា Bodia Classic ត្រូវបានក្លាយជាម៉ាស្សាដ៏សំខាន់ និងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងស្ប៉ារបស់យើង ពីព្រោះវាជាម៉ាស្សាដំបូងបំផុតដែលបង្កើតឡើង មុននិងមានម៉ាស្សាផ្សេងៗទៀត ហើយម៉ាស្សានេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រភេទម៉ាស្សា​ ដែលស្រួលខ្លួនជាងគេព្រោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រេងរួមជាមួយនិងការម៉ាស្សាពេញរាងកាយ​​ ជួយអោយសរសៃឈាមដើរបានស្រួល និងកាត់បន្ថយការនឿយហត់នៅគន្លាក់សាច់ដុំ. 
 
បន្ទាប់ពីបានអានផុសនេះហើយយើងដឹងថាអ្នកកំពុងតែនឹកដល់ស្ប៉ារបស់យើងខ្លាំងណាស់មែនទេ? តោះកក់កន្លែងភ្លាមទៅគ្រាន់តែមួយគ្លីកតែប៉ុណ្ណោះ! http://bit.ly/38veek9
 
Do you know what is the signature massage in Bodia Spa? Bodia Spa has been present in Cambodia 10 years already and the popular massage and the signature massage in Bodia Spa is Bodia Classic Massage. Because this massage is important from the beginning of another massage also well known as the popular massage using oils to stimulate blood circulation, giving muscle relaxation and relieves tension.
 
 After reading this you are now missing our professional treat from the best therapist in Bodia Spa? Click on this link and book your appointment now http://bit.ly/38veek9
 

យោបល់ (1)

គ្មានការចូល
gif