អ្នកនិពន្ធ

Sarah Ma

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

Bodia Spa Phnom Penh

បានប្រកាសនៅ Beauty & Health នៅFebruary 12 2020 at 08:31 PM
Love is in the Air  *More English Below*
 
នៅសល់ ៣ ថ្ងៃទៀតនិងដល់ថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយ ជូនបណ្ណ័ប្តូរសេវាម៉ាស្សា សម្រាប់មនុស្សសំខាន់បន្ទាប់ពីញុំាអាហារពេលល្ងាចដ៏រ៉ូមេនទិចគឺជាគំនិតល្អបំផុត. ប្រាប់ពួកគេថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពពួកគេយ៉ាងណា នាំពួកគេមកទទួលយកក្តីសុខផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយដ៏ល្អបំផុត​. ជាវបណ្ណ័ប្តូរសេវាម៉ាស្សា នៅក្នុងវេបសាយន៍របស់ពួកយើង www.bodia-spa.com/gift-card/ ថ្ងៃនេះ
 
អូ! កុំភ្លេចកក់ការម៉ាស្សានៅថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភះផង បូឌាស្ប៉ា​ ផ្តល់ផ្កាកូឡាបដ៏ស្រស់ស្អាត ១ ទង!​ 
 
 
 
Only 3 days left before Valentine's day! Surprise your lover with our spa voucher! Before a romantic dinner, there is no better idea. 
 
Click here to buy your spa voucher: www.bodia-spa.com/gift-card/ !
 
Book also his/her appointment on 14th. Bodia Spa will offer  one complimentary rose during this lovely day! 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif