តើអ្វីទៅជា E-Commerce?

Posted in Digitize your business on April 18 2020 at 10:14 AM
តើអ្វីទៅជា e-Commerce?
 
e-Commerce គឺជាការធ្វើអាជីវកម្មនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ។ នៅអាមេរិចលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈ Amazon ឬ ebay។
ហើយ នៅប្រទេសចិនលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈ alibaba ឬ taobao ។ 
ចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ?
នោះប្រាកដជាRiich ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកទំនិញនិងបញ្ជាទិញទំនិញបានគ្រប់មុខទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
 
 
បើចង់កាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ
 
 
ដោនឡូនយក App Riich ឥលូវនេះ
- ប្រភេទ iOS ចុចដោនយក App Store
- ប្រភេទ Android ចុចដោនយក Play Store
 
 

Comments (0)

No login
gif