អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

តើអ្វីទៅជា E-Commerce?

បានប្រកាសនៅ Digitize your business នៅApril 18 2020 at 04:14 PM
តើអ្វីទៅជា e-Commerce?
 
e-Commerce គឺជាការធ្វើអាជីវកម្មនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ។ នៅអាមេរិចលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈ Amazon ឬ ebay។
ហើយ នៅប្រទេសចិនលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈ alibaba ឬ taobao ។ 
ចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ?
នោះប្រាកដជាRiich ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកទំនិញនិងបញ្ជាទិញទំនិញបានគ្រប់មុខទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
 
 
បើចង់កាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ
 
 
ដោនឡូនយក App Riich ឥលូវនេះ
- ប្រភេទ iOS ចុចដោនយក App Store
- ប្រភេទ Android ចុចដោនយក Play Store
 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif