អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

តើត្រូវមានលក្ខខ័ណ្ឌដូចម្តេចខ្លះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរូមជាមួយ Riich App?

បានប្រកាសនៅ About Riich នៅApril 20 2020 at 04:47 PM
តើត្រូវមានលក្ខខ័ណ្ឌដូចម្តេចខ្លះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរូមជាមួយ Riich App?
 
ងាយៗក្នុងការបង្កើតគណនេយ្យជាមួយ Riich App, លោកអ្នក គ្រាន់តែបំពេញព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយសំខាន់លោកអ្នកត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទ ឬអសដ្ឋានអ៊ីម៉ែល។​
 
 
រូបភាពរបៀបចុះឈ្មោះ
 
1- ការផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉ែលឬលេខទូរស័ព្ទដៃ
ដើម្បីការពារការលួចយកព័ត៌មានឬអ៊ីម៉ែលលោកអ្នកទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់និងដើម្បីសុវត្ថិភាព
ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ប្រសិនលោកអ្នកបង្កើតគណនេយ្យដោយប្រើអ៊ីម៉ែលផ្ទាល់ខ្លួន លោកអ្នកត្រូវ
ចូលទៅក្នុងប្រអប់សារ រួចធ្វើការចុចលើតំណរលីងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀតផ្ទាត់។

រូបភាពផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉ែល
 
 
2- ការផ្ទៀតផ្ទាត់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃ
ការផ្ទៀតផ្ទាត់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល នៅពេលដែលលោកអ្នកចុចបញ្ជូន នៅពេលធ្វើការចុះឈ្មោះ App និងផ្ញើរលេខកូដសំងាត់ ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក លោកអ្នក គ្រាន់តែវាយលេខកូដសំងាត់នោះ រួចចុចបញ្ជូនជាការស្រេច។
 
 
រូបភាពការចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទដៃ
 
 
តោះគ្នាមកមើលមុខងារ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងបែបឌីជីថលនិងការដាក់លក់ទំនិញ! Riich ផ្តល់ងារជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងហាង ទំនិញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។
 

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

 

 

មើលវីដេអូដែលស្រដៀងគ្នា
 
 
មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតក្នុង Youtubeកម្រិតច្បាស់ Full HD សូមចុច : Riich Cambodia

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif