របៀបបង្កើតហាងលក់ទំនិញ (Store) ក្នុង Riich

Posted in Marketplace on April 21 2020 at 10:40 AM
ការបង្កើតហាងលក់ទំនិញ ( Store)
 
ឥលូវនេះ វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលបានបង្កើតគណនីរិចមីរួច ហើយចង់បង្កើតហាងមួយផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការដាក់លក់ទំនិញផ្សេងៗតាមតំរូវការរបស់ខ្លួន នៅក្នុងគណនីRiich មានន័យថា បើលោកអ្នកបង្កើតគណនីរិចមីរួចហើយ លោកអ្នកពិតជាអាចដាក់លក់ទំនិញផ្សេងៗបានយ៉ាងស្រួលបំផុត ប៉ុន្តែការបង្កើតហាងនេះ បានតែហាងមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគណនី
 
ខាងក្រោមនេះ ជារបៀបបង្កើតហាង ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែ
 
1- ចុចលើ My Store នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃគេហទំព័រ Riich
  
 
 
2- កន្លែង Edit Store
លោកអ្នកត្រូវ
- បំពេញឈ្មោះហាងរបស់លោកអ្នក
- អ៊ីមែល
- អាស័យដ្ឋាន
- លេខទូរស័ព្ទ
- ដាក់រូបភាពឡូហ្គូ (LOGO) ហាងរបស់លោកអ្នក
 
 

3- បំពេញរួចរាល់
លោកអ្នក សូមចុច Save ជាការស្រេច ។
 
 
 
មើលវីដេអូបន្ថែម ខាងក្រោមនេះ
 
 
 
 
 
មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតក្នុង Youtubeកម្រិតច្បាស់ Full HD សូមចុច : Riich Cambodia

Comments (0)

No login
gif