អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

របៀបបង្កើត និងដាក់លក់ផលិតផល (Product) ក្នុង Riich

បានប្រកាសនៅ Sell on Riich នៅApril 21 2020 at 12:08 PM
របៀបបង្កើត និងដាក់លក់ផលិតផល (Product) ក្នុង Riich
 
នៅពេលដែល លោកអ្នកបានធ្វើការ  Upgrade ឬ បាន Subscribes រួចរាល់ហើយ លោកអ្នកអាចធ្វើតាមការណែនាំ ដូចខាងក្រោមនេះ
 
 
1- ចុចលើ Dashboard (លេខ1) នៅផ្នែកខាងលើគេហទំព័រ Riich
ដូចរូបខាងក្រោម
 
 
2- ចុចលើ Create Product (លេខ2) រកមើល General (លេខ6) លោកអ្នកត្រូវការធ្វើការបំពេញឈ្មោះផលិតផលរបស់លោកអ្នក
- កូដផលិតផល / Product Code *
- ឈ្មោះផលិតផល / Product Name *
- ប្រភេទផលិតផល / Product Type *
- ប្រភេទទំនិញ / Category *
- អ្នកផលិត / Producer
- តម្លៃ / Price 
- ការបញ្ចុះតម្លៃ / Discount in (%)
- ការពិពណ៌នាផលិតផល / Description ជាដើម 
 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
 
 
 
3- បន្ទាប់មក រកមើល image (លេខ3) ដើម្បីដាក់រូបភាពផលិតផលរបស់លោកអ្នក
 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
 
4- បន្ទាប់មក រកមើល Video (លេខ4) ដើម្បីដាក់វីដេអូនៃផលិតផលរបស់លោកអ្នក
5- ពេលលោកអ្នកបំពេញរួចហើយ សូមចុច Apply និងចុច Save (លេខ5) ជាការស្រេច ។
 
 
 
សូមមើលវីដេអូ បន្ថែមខាងក្រោមនេះ
 
 
 
 
 
 
 
មើលវីដេអូដែលស្រដៀងគ្នា
 
 
មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតក្នុង Youtubeកម្រិតច្បាស់ Full HD សូមចុច : Riich Cambodia

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif