អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

របៀបរកមើល និងទិញទំនិញតាមតំរូវការចង់បានក្នុង Riich

បានប្រកាសនៅ Marketplace នៅApril 22 2020 at 11:20 AM
របៀបរកមើល និងទិញទំនិញតាមតំរូវការចង់បានក្នុង Riich
 
ជាការពិតណាស់ នៅក្នុងរិច មានទំនិញជាច្រើនប្រភេទយ៉ាងសំបូរបែប​ដែលបានដាក់លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកលក់នៅក្នុងហាងទំនិញរបស់ពួកគាត់ ។ ដូចនេះហើយ ទំនិញទាំងអស់នោះ យើងត្រូវស្វែងរកមើល ឬ ចង់កម្មង់តាមរបៀបណាខ្លះ? តាមពិតទៅ វាមិនពិបាកទេ ដោយលោកអ្នក ត្រូវធ្វើតាមរបៀបខាងក្រោមនេះ
 
1- លោកអ្នកចុចលើ Home ផ្នែកខាងលើគេហទំព័រ 
ពេលនោះ វានឹងបង្ហាញផ្ទាំង PRODUCT CATEGORIES នូវប្រភេទទំនិញជាច្រើនមុខ ជាច្រើនប្រភេទចេញមក ឲ្យលោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសតាមតំរូវការហើយ
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
2- ចុចលើ Carts ផ្នែកខាងលើគេហទំព័រ 
- កន្លែង Carts លោកអ្នកអាចធ្វើការកម្មង់ភ្លាមៗបាន ដោយគ្រាន់តែ ចុចលើផលិតផល ឬឈ្មោះទំនិញណាមួយដែលលោកអ្នកចង់កម្មង់ ។
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
3- នៅពេល លោកអ្នកចុចលើផលិតផលណាមួយរួចហើយ វានឹងនាំលោកអ្នកចូលមកកន្លែង Buy Now ហើយលោកអ្នកក៏អាច ចង់កំណត់ចំនួនទំនិញ ឬ ផលិតផលនោះ (ចង់បានចំនួន២ ឬ ៥) តាមតំរូវការបាន យ៉ាងងាយស្រួលបំផុត ។
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
 
4- កំណត់ចំនួនរួច សូមចុច Buy Now វាលោតមកផ្ទាំង Proceed to Checkout ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកកំណត់ចំនួនទំនិញនៃផលិតផលណាមួយបន្ថែមទៀតបាន នៅក្នុង More Product (រូបលេខ4)
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ
 
5- បន្ទាប់មក ចុច Proceed to Checkout វានឹងនាំលោកអ្នកមកផ្ទាំង Billing & Payment (រូបលេខ5)
- លោកអ្នក ត្រូវបំពេញព័ត៌មានដូចជា ឈ្មោះ, អសយដ្ឋាន, លេខទូរស័ព្ទ, ប្រទេស, ទីក្រុង, លេខកូដប្រទេសជាដើម
ដូចរូបខាងក្រោមនេះ 
 
6- លោកអ្នកបំពេញរួច សូមកំណត់កាតរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ Pay ក្នុង Credit or Debit card
- រួចចុច Proceed ពេលនោះវាលោតបង្ហាញ Complete ជាការស្រេច ។
 
 
មានវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ
 
 
 
 
អត្ថបទដែលទាក់ទងគ្នា
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif