ស្វែងយល់អំពី Riich Me -Understanding about Riich Me [KH Speaking]

Posted in About Riich on April 28 2020 at 04:37 AM

រិច​ អេចប្រេស ​បង្កើតទ្បើងដោយក្រុមហ៊ុន រិច មី ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនិងចុះបញ្ជីពានិជ្ជកម្មលេខ៖ ២០១៩២២៤៣៣N នៅប្រទេសសឹង្ហបូរី​ ក្រុមហ៊ុនរិចមីបានចចុះបញ្ជីពានិជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពានិជ្ជកម្មលេខ៖០០៣២១៩៦ និង​ក្រសួងប្រៃសនីយ៍និងទូរគមនាគមន៍លេខ៖ ០០២៤បទបគពវប។​

បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជំរុញឧស្សាហ៍កម្ម៤.០ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មបែបប្រពៃណី អោយ​ទៅ​ជា​អាជីវកម្ម​បែប​ឌីជីថល ដើម្បីជំរុញការលក់ បង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ និងពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម។

តោះតាមដានវីឌីអូទាំងអស់គ្នា!

 <

 

 

 

Comments (0)

No login
gif