អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

របៀប Upgrade គណនីក្នុង Riich

បានប្រកាសនៅ Earn with Riich នៅMay 08 2020 at 01:44 PM
របៀប Upgrade  គណនីក្នុងRiich
 
1. លោកអ្នកចុច Dashboard នៃគេហទំព័រ Riich 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
2. បន្ទាប់មក ចុចលើ Upgrade 
ដូចរូបខាងក្រោម
3. បន្ទាប់ពីធ្វើការជ្រើសរើស Upgrade ណាមួយរួចហើយ សូមចុច TRY NOW
 
4. ពេលនោះវានឹងលោតទៅផ្ទាំង Billing & Payment Information ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗ ដូចជា អុីម៊ែល, លេខទូរស័ព្ទ, ឈ្មោះ និងប្រទេសជាដើម ។
 
5. បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នក ចុចលើ Payment Method ដោយកំណត់យក RiichPAY
 
6. ពេលកំណត់រួចហើយ សូមចុច PURCHASE NOW
 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
 
7. បន្ទាប់មក លោកអ្នកត្រូវរង់ចាំការផ្ញើសារលេខកូដសម្ងាត់ មកទូរសព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
 - វាយបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ទៅក្នុងប្រអប់ រួចមកចុច Submit ជាការស្រេច ។
 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
 
 
មានវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ
 
 
 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif