អ្នកនិពន្ធ

Vannthy Suong

ធាតុផ្សេងទៀត

Popular Blogs

របៀបពិនិត្យតាមដានប្រតិបត្តិការលក់

បានប្រកាសនៅ Sell on Riich នៅMay 18 2020 at 08:44 AM
របៀបពិនិត្យតាមដានប្រតិបត្តិការលក់
 
1. លោកអ្នកចុចលើ Dashboard នៃគេហទំព័រ Riich 
ដូចរូបខាងក្រោម
 
2. បន្ទាប់មក លោកអ្នកសូមជ្រើសរើសយក Transactions
3. ពេលនោះ លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំង
-  លោកអ្នកអាចឆែកដឹងអ្នកកម្មង់ទាំងអស់ក្នុង Order ID
ដូចរូបខាងក្រោម
 
4. ប្រសិនបើ លោកអ្នកចង់ដឹងលំអិតពីអតិថិជនដែលគាត់បានកម្មង់ ហើយបានដឹកជញ្ជូនទៅដល់ណាហើយ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើ Order ID នោះ វានឹងបង្ហាញ ផ្ទាំង Order detail ចេញមក លោកអ្នកអាចស្វែងយល់បាន កាន់តែច្បាស់
ដូចរូបខាងក្រោម
 
មានវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ
 
 
 
អត្ថបទដែលទាក់ទងគ្នា
 
 
មើលវីដេអូដែលស្រដៀងគ្នា
 
មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតក្នុង Youtubeកម្រិតច្បាស់ Full HD សូមចុច : Riich Cambodia

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif