៤ជំហាន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យខ្លាចជាអាជីវកម្មស្តង់ដា

បានប្រកាសនៅ ePOS - eCommerce Point of Sale នៅFebruary 18 2021 at 04:58 PM

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ePOS អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មបែបប្រពៃណី អោយក្លាយជាអាជីវកម្មស្តង់ដា

ផ្លាស់ប្តូរ ស្មាតហ្វូនឬថេបប្លេត របស់លោកអ្នក អោយទៅជាម៉ាស៊ីន ePOS ដ៍ទំនើបបាន ដែលអាចគ្រប់គ្រងការលក់ ចំណូល ចំណាយ ស្តុក និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សារអតិថិជន ដែលសក្តិសមបំផុតសំរាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ (M-SMEs)។

 

 

៥ជំហាន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យខ្លាចជាអាជីវកម្មស្តង់ដា

 

Step1: របៀបទាញយកកម្មវិធី និងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ePOS

ងាយៗ ត្រឹមតែពីរបីជំហ៊ានតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្កើតគណនេយ្យនិងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ePOS៖
 1- ធ្វើការទាញយកកម្មវិធី ePOSពី Playstore ដោយស្វែងរកពាក្យ “Riich ePOS”
 2- ធ្វើការចុះឈ្មោះបង្កើតគណនេយ្យ (ដោយបំពេញព័ត៌មានដូចជា៖ ឈ្មោះ លេខសម្ងាត់ ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អ៊ីម៉ែលឬលេខទូរស័ព្ទ។
 3- ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉ែលឬលេខទូរស័ព្ទ ដោយបំពេញលេខសម្ងាត់(០៦ខ្ទង់)ដែលបានផ្ញើរចូលអសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឬលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។
 4- រួចចុចពាក្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឬ Confirm
 5- ធ្វើការជ្រើសរើសកញ្ចប់សេវានិងប្រភេទអាជីវកម្ម (Micro សម្រាប់ហាង០១, Small សម្រាប់ហាង០៣, Mediumសម្រាប់ហាង១០, និងEnterprise សម្រាប់ហាង១០០)
 6- ជ្រើសរើសប្រភេទ ទូរទាត់ប្រាក់ “ABA Pay”
 7- ធ្វើការទូរទាត់កញ្ចប់សេវារបស់អ្នក។
 8- បន្ទាប់ពីធ្វើការទូរទាត់រួច លោកអ្នកនឹងតម្រូវអោយបង្កើតហាង ដោយបំពេញព័ត៌មានដូចជា៖ ឈ្មោះហាង អ៊ីម៉ែល អសដ្ឋានហាង លេខទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានអំពីហាងឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក
 9- រួចរាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍អាជីវកម្មអ្នក អោយក្លាយជាអាជីវកម្មបែបឌីជីថល។
 
សូមទស្សនាវីដេអូ បន្ថែមខាងក្រោមនេះ ៖
 
 
 
 

Step2: ស្វែងយល់ពីមុខងារសំខាន់ៗ ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម Riich ePOS App

មុខងារសំខាន់ៗក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម Riich ePOS App
១) វិក័យបត្តិ / Ticket
២)- ប្រវិត្តរូប / Profile
៣)- វិក័យប័ត្រសរុប / Receipts
៤)- ផលិតផល / Items
៥)- ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ / Coupons
៦)- អតិថិជននិងការបង្កើតអតិថិជន
៧)-ការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ជំពាក់
៨) កាបូបឌីជីថល RiichPay / RiichPay Wallet
៨) របាយការណ៏លក់ / Sale Report
៩)- មុខងារកំណត់កម្មវិធី / Settings
១០)- អំពីយើងខ្ញុំ / About us
១១)- លក្ខខ័ណ្ធនៃការប្រើប្រាស់​ / Term of Service
១២)- គោលនរយោបាយឯកជនភាព / Privacy Policy
១៣)- គោលនរយោបាយលុបចោល / Cancellation Policy
១៤)- សម្រាប់ជំនួយអនឡាយ / Online Support
១៥)- ចាកចេញពីគណនេយ្យ / Log Out
 
 
សូមទស្សនាវីដេអូ បន្ថែមខាងក្រោមនេះ ៖
 
 

 

Step3: របៀបបង្កើតផលិតផល ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ePOS

នៅពេលដែល លោកអ្នកបានធ្វើការ  Upgrade ឬ បាន Subscribes រួចរាល់ហើយ លោកអ្នកអាចធ្វើតាមការណែនាំ ដូចខាងក្រោមនេះ
 
1- ចុចលើ Menu នៅផ្នែកខាងលើនៃអ៊ែបePOS
2- ចុចលើ ផលិតផល/Items (1) រកមើល សញ្ញាលេខបូក (2) លោកអ្នកត្រូវការធ្វើការបំពេញឈ្មោះផលិតផលរបស់លោកអ្នក
- លេខកូដផលិតផល / Product SKU *
- ឈ្មោះផលិតផល / Product Name *
- ប្រភេទផលិតផល / Category *
- ម៉ាកផលិតផល-អ្នកផ្គត់ផ្គង់ / Brand-Supplier
- តម្លៃ / Price 
- តម្លៃដើម / Cost
- ការពិពណ៌នាផលិតផល / Description
 
3- ដាក់ រូបភាពផលិតផល / Select Image រួចចុចពាក្យ Save ជាការស្រេច
 
សូមទស្សនាវីដេអូ បន្ថែមខាងក្រោមនេះ ៖
 
 
 

Step4: របៀបភ្ជាប់ម៉ាសុីនព្រីនវិក័យប័ត្រប្លូធូជាមួយទូរសព្ទ័ដៃ និងព្រីនវិក័យបត្រ័ ទូទាត់សាច់ប្រាក់​

ដើម្បីភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនព្រីនវិក័ប័ត្រប្លូធូស សូមអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តខាងក្រោម៖
  1. តម្រូវត្រូវធ្វើការផ្គូរផ្គង (Pair) ម៉ាស៊ីនព្រីនជាមុនសិន
  2. បើកម៉ាស៊ីនព្រីន
  3. ចូលទៅកាន់ Riich ePOS App
  4. ចុចលើមីនុយខាងឆ្វេង រូចជ្រើសរើសយកពាក្យ “Setting”
  5. ចុចលើពាក្យ “Printer”
  6. ចុចលើពាក្យ “Scan” រូចហើយធ្វើការជ្រើសរើសឈ្មោះម៉ាស៊ីនព្រីន “RPP02” បន្ទាប់មកចុចពាក្យ “Pair”រួចបញ្ជូនលេខកូដ “0000” ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនព្រីននិងទូរស័ព្ទដៃអ្នក
  7. បន្ទាប់ពីភ្ជាប់រួច ធ្វើការព្រីនសាកល្បង។
 
ដើម្បីព្រីនវិក័យបត្រ ទូទាត់សាច់ប្រាក់ សូមអនុវត្តន៏តាមវិធីសាស្រ្តដូចខាងក្រោម៖
  1. ចូលទៅកាន់ វីក័យបត្តិ / Ticket
  2. បន្ទាប់មកធ្វើការជ្រើសរើសផលិតផលដែរភ្ញៀវបានកម្មង់
  3. ចុចពាក្យ ធ្វើការទូទាត់
​  4. ប្រាក់ដែលទទួលបាន យើងអាចជ្រើសរើស USD / RIEL
  5. ជ្រើសរើសយកពាក្យ ប្រាក់សុទ្ធ ឬ កាតឥណទាន ជាការស្រេច
 
 
សូមទស្សនាវីដេអូ បន្ថែមខាងក្រោមនេះ ៖
 
 
 

*បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់សាកល្បងជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ePOS បានរយៈពេល១សប្តាហ៏ដោយមិនគិតថ្លៃ*

   បងប្អូនអាចអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម៖
 
    1. ចូលទៅកាន់ Riich ePOS App
    2. SIGN IN (បញ្ចូល Email & Password)
    3. កន្លែង Select Package ចុចពាក្យ "NEXT"
    4. បន្ទាប់មកទៀត បងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យ " ខ្ញុំនិងបង់ប្រាក់តាមក្រោយ,ខ្ញុំសូមចូលគណនេយ្យសាកល្បងឥលូវនេះ "
    5. បងប្អូនអាចបង្កើតហាងប្រើប្រាស់បាន១សប្តាហ៏ដោយមិនគិតថ្លៃ ៕
 
 
 

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif