ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • TARANTELLA RESTAURANT
  1755 Bell Tower Ln, Weston, FL 33326
  0 ពិនិត្យមើល
 • Paradise Hotel
  No. 213, Preah Monivong Blvd (93) Phnom Penh, 12251 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Hang Neak Hotel
  No. 14Eo, St. 201, West of Olympic Market 20m, 12309 Phnom Penh Phnom Penh, 12309 Cambodia
  0 ពិនិត្យមើល
 • Tam Tri Da Nang General Hospital
  64 Cach Mang Thang Tam, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City, Vietnam
  0 ពិនិត្យមើល
 • ECO AQUA-CAMBODIA
  ផ្លូវលេខ 6, ផ្ទះលេខ 13&15E0E1 ( បុរីពិភពថ្មីជាប់ AEON2 ) ភូមិបាយ៉ាប ភ្នំពេញថ្មី សែនសុខ ភ្នំពេញ!
  0 ពិនិត្យមើល
 • Sole Proprietorship
 • National Road No 6, Krous Village Siem Reap City, Siem Reap
 • http://www.lotusblancresort.com
 • <div> <h2 class="tmargin tpad xs-text-center xs-center-block clearfix">More About Lotus Blanc Resort</h2> <span class="xs-text-center">At Lotus Blanc Resort, we offer 24-hour room service, so rest assured that you will get it quick and in the right state of consumption. Our royalty treatment is extended to all, at any time of the day or night.Built in an exotic design of luxury French art and décor coupled with a Cambodian cultural touch, the Lotus Blanc Resort provides a timeless, holistic and harmonious experience. <br /><br />If you are looking for elegance, a rich heritage and a combination of middle ages and a twenty first century outlook, this Siem Reap’s premier boutique resort is the place to be, a destination that provides a tropical bliss landscape which intimately defines the perfect escape – a home away from home!</span> <ul> <li>Cable television with remote control</li> <li>In-room internet cable and electricity adopter (220V)</li> <li>IDD telephone</li> <li>Writing desk and chair</li> <li>Complimentary two bottles of drinking water</li> <li>Refrigerator</li> <li>Complimentary Tea/Coffee facilities</li> <li>In-room electronic safe</li> <li>Air-conditioning</li> <li>Private balcony</li> </ul> <ul> <li>Bathrobe and slippers</li> <li>Mini bar (Chargeable)</li> <li>Hairdryer</li> <li>Bathrobe and rain shower</li> <li>Complimentary baby cot (on request )</li> <li>Iron and ironing board (on request)</li> </ul> <span class="xs-text-center">You wouldn’t want to stay in place where you feel locked. With your Smartphone or laptops, you can have access to our high-speed Wi-Fi that enables you to communicate and even work from the hotel rooms or precincts.Fully equipped with an array of cardiovascular gym equipment and a satellite TV flat screen, our daylight fitness center overlooks a tropical view of coconut trees that would add delightful twists of your exercise and boosts your energy.We have a professional doctor providing a health care service for you. Rest assured that any medical complication that happens during your visit will be handled urgently and in the prescribed procedure.Our luxurious and relaxing lobby lounge overlooks a fresh water lotus pond with colorful swimming fish surrounding at the entrance part where you are personally welcomed and served by a Resident Host who welcomes you with our signature drinks.The Lotus Meeting Room is created to cater for a particular meeting group from 30 to 50 person and can be customized for classroom, u-shape, theater, and banquet meeting style. We provide complimentary high speed WiFi, flip-chart, whiteboard, and other meeting stationeries available for your needs.Upon touching down in the wonderland of Angkor Wat, we will be there to offer you a Private Airport Transfer. All you have to do is simply to provide the flight details upon booking confirmation through our website.Open daily from: 06:00 to 23:00 <br />Angkor Wat, Bayon, and Ta Prohm, just to name a few, are the most popular visited temples and almost none of the visitors miss that. Our Resident Host will help you make any arrangements even beyond temple tours of what Siem Reap has to offer for all the sites of your interests.Facilities at Lotus Blanc Resort include a new cozy Lobby Lounge, business center, restaurants &amp; bars, and spa facilities. The wide range of services offered is comparable to a 5-star hotel.Opened since November 2004, the property was originated from Lotus Resort &amp; Spa, &amp; has then been rebranded as Lotus Blanc Resort since September 2012.A new face-lifting resort, which is newly refurbished with its pompously designed Lobby Lounge, new facilities &amp; full services of Mudita Spa, &amp; other amenities, that offers much more than just accommodation, with more convenience &amp; comfort. The Nirann is a premier boutique shop selling high quality of selective made-in-Cambodia products such as Khmer silk scarves and handbags, artwork made of wood, stone and silver carvings, etc.With 25-meter rectangular shape, it is known as the only stadium-sized swimming pool in town offering a tropical landscape surrounded by huge coconut trees and making it a truly natural hot spot of delight and serenity of relaxation.Located in the heart of Siem Reap, Lotus Blanc Resort is the only premier boutique property characterized by her understated elegance offering a holistic blend of romance and harmony. The serene landscape &amp; relaxing ambience creates tropical bliss for your perfect escape.</span></div>
arrow_forward