ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ

star 5
0
star 4
0
star 3
0
star 2
0
star 1
0

ម៉ោង​ធ្វើការ (UTC +1)

បើក ២៤ម៉ោង/១សប្តាហ៍

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

Visa
Mastercard
Paypal

មនុស្ស​ក៏បាន​មើល​ផង​ដែរ

 • Sole Proprietorship
 • No. 77Eo, Sorla (St. 2004), Sangkat Kakap, Khan Por Senchey Phnom Penh, 12406 Cambodia
 • http://www.epscambodia.com
 • More About Electricity Professional Service Co., Ltd.

  Our Company Specializes in 

  • Electrical Material Suppliers
  • Electrical Engineering & Installations
  • Power Transmission and Distribution Lines
  • Construction Project Management & consultants

  dfaecb06d72c57755cfcce758a3e8e703076e428.jpg