កម្មវិធី ”ប្រមូលសំណល់ដបកែវប្រចាំខែ” Glass recycling event

ព័ត៌មាន

 • ជាសាធារណៈ
 • August 24 2019 10:00 AM - August 24 2019 3:00 PM ((GMT+07:00) Bangkok)
 • pin Footprint Cafes Street 26, Siem Reap, Siemreab-Otdar Meanchey, Cambodia
 • NagaEarth និង GAEA បានចាប់ផ្តើមគម្រោងកែច្នៃ សំបកកែវដំបូងគេនៅកម្ពុជា សម្រាប់លើកកម្ពស់សកម្មភាពកែច្នៃឡើងវិញ ដោយបំលែងដបកែវទៅជាក្រួសនិងខ្សាច់ និងយកទៅប្រើឡើងវិញសម្រាប់ការច្រោះទឹកនិងសំណង់។
  កម្មវិធី ”ប្រមូលសំណល់ដបកែវប្រចាំខែ” នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ១ខែម្តង សំរាប់ក្រុមគ្រួសារក្នុងខេត្តសៀមរាបបាន ចូលរួម និងប្រមូលសំបកដបកែវ ដើម្បីយកទៅកែច្នៃ និងប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។GAEA នឹងប្រមូលដបកែវ ពីទីក្រុង ទៅស្ថានីយ៍កែច្នៃចម្ងាយ ១០ គីឡូម៉ែត្រ។
  *ការចូលរួមក្នុងការដឹកជញ្ជូនដបកែវ
  - សំបកដបកែវ 1/2 ត្រកា (ប្រហែល ១២ ដប) ថ្លៃសេវាគឺ ៤០០០រៀល,
  - សំបកដបកែវ 1 ត្រកា ពេញគឺ ៨០០០រៀល 1.5 ត្រកា ថ្លៃសេវាគឺ ១២០០០រៀល។ ល។
  - ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមមានត្រកាផ្ទាល់ខ្លួន គឺថ្លៃសេវាតម្លៃ ៨០០០រៀល។
  សូមជួយញែកសំណល់កែវរបស់អ្នកកុំដាក់ចូលក្នុងសំរាម។ ពួកយើងប្រមូល និង យកទៅកែច្នៃឡើងវិញ។
  យើងរង់ចាំអ្នកនៅហាងកាហ្វេ Footprint ផ្លូវ ២៦, សៀមរាប។
  GAEA and NagaEarth are launching the first Glass recycling project in Cambodia to promote recycling activities. We collect glass waste convert into gravel and sand will be re-used for water filtration and construction.
  The monthly glass recycling event will be hosted on one of Saturday of the month, start from 10am to 3pm at the central place of Siem Reap for household to participate to drop glass waste.
  Household can bring glass bottles, jars, containers to this day. GAEA will collect glass bottles to recycle station distance 10km from Siem Reap City.
  The contribution to this project for transportation;
  - half bin (about 12 bottles) the fee is $1,
  - for full bin is $2, one bin and a half $3, etc.
  - If the participant already has his own bin, he can drop it for $2 and take an empty bin back home.
  Let sort your household glass waste, we can recycle and reuse. We wait for you at Footprint Café Siem Reap on Sat. 24th Aug. from 10am-3pm.
  For more detail contact: saruomran.srp@gaea.com.kh