តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេច ឬបាត់ពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ?

  ប្រសិនបើអ្នកបានបាត់ ឬភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖

  1. ចុចលើ "ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់" នៅខាងក្រោមប៊ូតុង "ចូល" ។
  2. បំពេញអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។
  3. ចុច "បញ្ជូន"
  4. ជំហានចុងក្រោយ៖ ពិនិត្យលេខកូដ OTP ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ឬចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកសម្រាប់ "លេខកូដសុពលភាព"។
  5. ផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដ
  6. កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មីរបស់អ្នក។
  ចែករំលែក
  100%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 03/10/2022 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 2
  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់? control_point
arrow_forward