តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់លក់ផលិតផលនៅលើ Riich?

  Riich Me ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​អភិវឌ្ឈន៍អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ដល់​ពេល​ហើយ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​អាច​អភិវឌ្ឈន៍អាជីវកម្ម​អោយក្លាយជា អាជីវកម្មស្តង់ដា ឌីជីថលនិងអ៊ីខមមើស ដើម្បីលក់ជាមួយ Riich Platform ឬដើម្បីបង្កើតហាង eCommerce របស់អ្នកសូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

  1. ចូលទៅប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។
  2. ចុច នៅជ្រុងខាងឆ្វេងដៃ។
  3. ចុចលើ ក្លាយជាអ្នកលក់
  4. ជ្រើសរើសកញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។
  5. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ ABA Pay
  6. បន្តជាមួយការទូទាត់របស់អ្នក។

   

   

   

  ចែករំលែក
  0%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី ដាក់លក់ផលិតផលលក់ក្នុងប្រព័ន្ធរិចមី? control_point
 • របៀបបង្កើតគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើខ្ញុំកែសម្រួលព័ត៌មានហាងរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា? control_point
 • តើខ្ញុំអាចប្តូរឈ្មោះហាងរបស់ខ្ញុំបានទេ? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ពណ៌ ខ្នាត ផលិតផលរបស់ខ្ញុំដើម្បីអោយអតិថិជន ងាយស្រួលជ្រើសរើស? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ? control_point
 • របៀបបញ្ជូលស្តុកផលិតផលត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលប្រវត្តិសារពើភ័ណ្ឌ(ស្តុក)? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកែសម្រួលផលិតផលរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • របៀបបង្កើតសាខាអាជីវកម្មឬតំណាងចែកចាយ/សាខាថ្មីត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំ? control_point
arrow_forward