តើកាបូបប្រាក់ឌីជីថលមីផេ (MePay) គឺជាអ្វី?

    MePay - គឺជាកាបូបអេឡិចត្រូនិករបស់ Riich ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិករបស់ Riich ទទួលកំរៃជើងសារការលក់ កំរៃជើងសារណែនំារកប្រាក់ ប្រាក់រង្វាន់ ឬក្រេឌីត(ទឹកប្រាក់) ហើយសមាជិករបស់ Riich អាចប្រើប្រាស់ឥណទាននៅក្នុងកាបូប MePay របស់ពួកគេ ដើម្បីទិញផលិតផលនៅហាងណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។

    ចែករំលែក
    0%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

    យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif
arrow_forward