តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង់ប្រាក់ សមាជិកភាព?

  ដំបូងអ្នកត្រូវចូលទៅគណនីរបស់អ្នក នៅម៉ឺនុយខាងលើឆ្វេងដៃ៖

  1. ចុចលើ Ξ

  2. ចុច "Upgrade Now"

  3. ជ្រើសរើសកញ្ចប់អាជីវកម្ម

  4. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់

  5. បន្ទាប់មក ហើយធ្វើតាមការណែនាំ ដើម្បីបញ្ចប់ការទូទាត់របស់អ្នក។

   

   

  ចែករំលែក
  100%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 03/10/2022 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 3
  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើក្រុមហ៊ុនរិច មី ជានរណា? control_point
 • តើខ្ញុំអាចបង់លុយ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​សមាជិកភាពតាមណា? control_point
 • តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ? control_point
arrow_forward