របៀបបង្កើតគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

  អ្នកអាចផ្ញើគូប៉ុងទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលពី Riich platform ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសចំនួនអតិថិជនដែលអ្នកចង់ផ្ញើគូប៉ុង ដើម្បីផ្ញើគូប៉ុង សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖ ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក

  1. ចុចលើ ≡ ម៉ឺនុយខាងឆ្វេងដៃ ឬចុចលើ "រូបតំណាងហាង" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ។
  2. ចុចលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់ ចុចលើ "ទីផ្សារ"
  3. ចុចលើ "បង្កើតប័ណ្ណថ្មី" ។
  4. បញ្ចូល "លេខកូដប័ណ្ណ" (អ្នកអាចបង្កើតលេខកូដប័ណ្ណណាមួយរបស់អ្នក។ ឧ. HNY20OFF
  5. បំពេញការពិពណ៌នា
  6. ជ្រើសរើសផលិតផលដែលអ្នកចង់បញ្ចុះតម្លៃ។
  7. នៅក្នុងប្រភេទ Discount "បញ្ចុះតម្លៃជាទឹកប្រាក់ Cart Discount" ឬ "បញ្ចុះតម្លៃជាភាគរយ Card % Discount"។
  8. បញ្ចូល "ចំនួនគូប៉ុង" ឧ. 30 សម្រាប់ 30% OFF ។
  9. ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃគូប៉ុង
  10. បញ្ចូលដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ក្នុងមួយគូប៉ុង។ ឧ. ការប្រើប្រាស់ 1 ដង ឬ 2 ដង ទុកវាចោល ឬបញ្ចូល (0) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្មានដែនកំណត់។
  11. ចុចលើ [V] Active ហើយចុច "Apply" និង "រក្សារទុក Save"
  ចែករំលែក
  0%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់លក់ផលិតផលនៅលើ Riich? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី ដាក់លក់ផលិតផលលក់ក្នុងប្រព័ន្ធរិចមី? control_point
 • តើខ្ញុំកែសម្រួលព័ត៌មានហាងរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា? control_point
 • តើខ្ញុំអាចប្តូរឈ្មោះហាងរបស់ខ្ញុំបានទេ? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ពណ៌ ខ្នាត ផលិតផលរបស់ខ្ញុំដើម្បីអោយអតិថិជន ងាយស្រួលជ្រើសរើស? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ? control_point
 • របៀបបញ្ជូលស្តុកផលិតផលត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលប្រវត្តិសារពើភ័ណ្ឌ(ស្តុក)? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកែសម្រួលផលិតផលរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • របៀបបង្កើតសាខាអាជីវកម្មឬតំណាងចែកចាយ/សាខាថ្មីត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំ? control_point
arrow_forward