តើត្រូវផ្ញើប្រាក់ទៅមិត្តភ័ក្តិ ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ តាម MePay ដោយរបៀបណា?

  អ្នកអាចផ្ញើឥណទានទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដោយមិនគិតថ្លៃ សូមប្រាកដថាអ្នកបានផ្ទៀងផ្ទាត់កាបូបរបស់អ្នកមុនពេលផ្ញើវា។

  1. ចុចលើ "MePay" wallet ឬ My wallet នៅលើម៉ឺនុយខាងឆ្វេងដៃ។
  2. នៅខាងឆ្វេងដៃ "ផ្ញើឥណទាន" ។
  3. បញ្ចូលឈ្មោះ (អ្នកអាចផ្ញើឥណទានទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ)។
  4. បញ្ចូល "ចំនួនទឹកប្រាក់"
  5. ចុច "ផ្ញើរ"។

   

  ចែករំលែក
  0%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើកាបូបប្រាក់ឌីជីថលមីផេ (MePay) គឺជាអ្វី? control_point
 • តើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ ក្នុងការបង់ប្រាក់ទូរទាត់តាមរយៈ MePay? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកឥណទានរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • របៀបភ្ជាប់/បន្ថែមគណនីធនាគារទៅកាបូបឌីជីថល MePay? control_point
 • តើប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីទទួលបានការទូទាត់បន្ទាប់ពីការស្នើសុំដកប្រាក់? control_point
 • តើចំនួនទឹកប្រាក់ទាបបំផុតប៉ុន្មានដែលអាចស្នើរសុំដកបាន? control_point
arrow_forward