តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកឥណទានរបស់ខ្ញុំ?

  អ្នកអាចដកឥណទានដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគារក្នុងស្រុករបស់អ្នក។

  1. ចុចលើកាបូប "MePAY" ឬ My eWallet នៅលើម៉ឺនុយខាងឆ្វេងដៃ។
  2. នៅខាងឆ្វេងដៃ "ស្នើសុំការដកប្រាក់" ។
  3. បញ្ចូល "ចំនួនទឹកប្រាក់"

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បន្ថែមគណនីធនាគារនៅឡើយទេ អ្នកត្រូវបន្ថែមវាជាមុនសិន មុននឹងស្នើសុំការដកប្រាក់។

  ចែករំលែក
  100%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 23/05/2019 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 1
  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif
arrow_forward