តើចំនួនទឹកប្រាក់ទាបបំផុតប៉ុន្មានដែលអាចស្នើរសុំដកបាន?

  សម្រាប់គណនីបុគ្គល ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវស្នើសុំដកត្រូវតែ 50 ដុល្លារ ហើយគណនីអាជីវកម្មត្រូវតែមាន 100 ដុល្លារ។

  ចែករំលែក
  100%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 02/03/2020 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 1
  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើកាបូបប្រាក់ឌីជីថលមីផេ (MePay) គឺជាអ្វី? control_point
 • តើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ ក្នុងការបង់ប្រាក់ទូរទាត់តាមរយៈ MePay? control_point
 • តើត្រូវផ្ញើប្រាក់ទៅមិត្តភ័ក្តិ ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ តាម MePay ដោយរបៀបណា? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកឥណទានរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • របៀបភ្ជាប់/បន្ថែមគណនីធនាគារទៅកាបូបឌីជីថល MePay? control_point
 • តើប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីទទួលបានការទូទាត់បន្ទាប់ពីការស្នើសុំដកប្រាក់? control_point
arrow_forward