រួមគ្នាលើកកំពស់និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មក្នុងស្រុក

យើងរូមគ្នាលើកកំពស់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ ជំរុញនិងបង្កើតមុខរបរ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ រិចអិចប្រេសម៉ល ផ្តល់លទ្ធភាពអោយមនុស្សគ្រប់គ្នា ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់លាស់។

Riich App

រិចគឺជាទីផ្សារបោះដុំ ភេសជ្ជៈ ស្រាបៀរនិងវីស្គី បែបឌីជីថលដំបូងគេនិងធំជាងគេ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដែលលោកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញដែលលក់ដាច់ខ្លាំង ក្នុងតម្លៃទាបជាងដេប៉ូនិងទីផ្សារខាងក្រៅ។

Riich Express Mall App

ឈានមុខគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រិចអិចប្រេសម៉ល គឺជាទីផ្សារបោះ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង គ្រឿងតុបតែងខ្លួននារី គ្រឿងសំអាង វីតាមីននិងអាហារបំប៉ន ដែលលោកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញ ក្នុងតម្លៃទាបជាងដេប៉ូនិងទីផ្សារខាងក្រៅ ដើម្បីធ្វើការចែកចាយនិងលក់បន្ត ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់។ ធានាគុណភាពនិងតម្លៃ ជាពិសេសយើងមានកម្មវិធីសងប្រាក់វិញ១០០%។

Riich ePOS – eCommerce Point of Sale

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ជំនាន់ថ្មី ដែលប្រតិបត្តិការលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងថេប្លេត ដែលលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយស្រួល គ្រប់ទីកន្លែងនិងពេលវេលា។

 • គ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលលក់ប្រចាំថ្ងៃ។
 • បប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក (ស្តុកក្នុងដៃ ស្តុកចេញ ស្តុកចូល) ស្តុកជាក់ស្តែង។
 • ងាយស្រួលបញ្ជូលនិងកត់ត្រាផលិតផល(តាមរយៈស្មាតហ្វូន)។
 • គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ជំពាក់ប្រាក់។
 • គ្រប់គ្រងអតិថិជន ដើម្បីជំរុញការលក់។
 • ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ចំណូលលក់ប្រចាំថ្ងៃនិងគណនាប្រាក់ចំណេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 • បង្កើតកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដោយស្វ័យប្រវតិ្ត។
 • បោះពុម្ភវិក័យបត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 • កាបូបឌីជីថល។
 • និងមានមុខងារគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀត លោកអ្នកទាញទាញយកកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ

Riich Business App

ផ្តល់ដំណោះស្រាយអាជីវកម្មបែបឌីជីថល ដែលលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រង អាជីវកម្មនិងការលក់ តាមកម្មវិធីស្មាតហ្វូន គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

 • មិនតម្រូវអោយមានជំនាញបច្ចេកទេស។
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់។
 • មុខងារគ្រប់គ្រងនិងចុះឈ្មោះផលិតផល។
 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលក់ជាក់ស្តែង។
 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីខមមើសនិងប្រព័ន្ធលក់ក្រៅអនទ្បាញ។
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអតិថិជន។
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីផ្សារ(កូប៉ុននិងការលក់បញ្ចុះតម្លៃ)។
 • បប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក (ស្តុកក្នុងដៃ ស្តុកចេញ ស្តុកចូល) ស្តុកជាក់ស្តែង។
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុកក្នុងប្រព័ន្ធលក់ឌីជីថល។
 • របាយការណ៍លក់លំអិត បង្ហាញផលិតផលលក់ដាច់និងលក់មិនដាច់)។
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន។
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមុខងារបុគ្គលិក។
 • និងមានមុខងារគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀត លោកអ្នកទាញទាញយកកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ