អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ !!

បេសកកម្មរបស់ Riich គឺដើម្បីបង្កើត Netpreneurs និងមហាសេដ្ឋីអ៊ិនធរណេត។ អ្នកអាចធ្វើជាម្ចាសហាងលក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ឬអាជីវកម្មបែប Drop-shipped ដែលដំណើរការ ២៤ ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ។ អាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិចនេះអាចត្រូវបានដំណើរការនៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរក ប្រាក់ចំណូលបន្ថែម និង សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ នោះអ្នកបានមកដល់កន្លែងត្រឹមត្រូវហើយ។


បង្កើតអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក

ក្នុង ៤ ជំហានងាយៗ ដោយមិនមានផលិតផល
1
ចុះ​ឈ្មោះ
បង្កើតគណនីនិង
ចាប់ផ្តើមហាងបែបអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក
2
ជ្រើសរើសផលិតផល
ជ្រើសរើសផលិតផល
ជ្រើសរើសផលិតផលដែលអ្នកចូលចិត្ត
3
ទាញយកផលិតផលដាក់លក់បន្ត
ទាញយកផលិតផលដាក់ចូលក្នុងហាងទំនិញរបស់អ្នក
ដោយចុចតែម្តង
4
ចែករំលែក និង ផ្សព្វផ្សាយ
ចាប់ផ្តើមចែករំលែក និង ផ្សព្វផ្សាយហាងរបស់អ្នក
ទៅកាន់បណ្តាញមិត្តភក្តិរបស់អ្នក និង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ...
អ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាន


ចូលរួមជាមួយបណ្តាញអ្នកលក់ដុំ។
បច្ចេកវិទ្យាទាញផលិតផលដាក់លក់បន្តដ៍មានសក្តានុពល។
ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ ការណែនាំ និង បង្វឹកពេញមួយជីវិត។
E-Wallet ដែលអាចទទួល និងដកប្រាក់របស់អ្នកទៅធនាគារណាមួយគ្រប់ពេលវេលា។

ចាប់ផ្តើមរកប្រាក់ចំណូលឥឡូវនេះ