Terms of Service

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់យើង

 

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់យើង

Riich Me ត្រូវបានអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (GDPR) ។ បទប្បញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) (EU) 2016/679 គឺជាបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់របស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុបEU ស្តីពីការការពារទិន្នន័យ និងភាពឯកជនសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប។ វាក៏ដោះស្រាយការនាំចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រៅសហភាពEU និង EEA ផងដែរ។ GDPR មានគោលបំណងជាចម្បងដើម្បីផ្តល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងធ្វើឱ្យបរិយាកាសបទប្បញ្ញត្តិងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដោយការបង្រួបបង្រួមបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។

 

សូមអានខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់យើង

 

សមាជិកភាព ពាក្យសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាព

ដើម្បីចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃ Riich Me អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់យើង និង/ឬគេហទំព័រជាក់លាក់ណាមួយដែលជាផ្នែកនៃ Riich Me ។ ជាទូទៅការចុះឈ្មោះគឺមិនគិតថ្លៃទេ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការជូនដំណឹងដល់យើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះព័ត៌មានចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។

 

អ្នកមិនត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកច្រើនដងទេ

អ្នកមិនត្រូវក្លែងបន្លំ ឬបង្កើតសមាជិកភាពសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ក្រៅពីខ្លួនអ្នកឡើយ។ យើងអាចស្នើសុំទម្រង់អត្តសញ្ញាណបានគ្រប់ពេល ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាព និងភាពសម្ងាត់នៃព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមាជិកភាពរបស់អ្នក រួមទាំងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលបានកំណត់ឱ្យអ្នក។

 

អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្រោមព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមាជិកភាពរបស់អ្នក (រួមទាំងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត)។ អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងមកយើងភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយនៃព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមាជិកភាពរបស់អ្នក។ អ្នកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមាជិកភាពរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ ឬផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកផ្សេងឡើយ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការ ផ្អាក ឬបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នក ឬការចូលទៅកាន់ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃ Riich Me រួមទាំងប្រសិនបើយើងជឿថាអ្នកកំពុងបំពានសេវាកម្មតាមមធ្យោបាយណាមួយ បានបំពានលក្ខខណ្ឌ ឬលែងជាសមាជិកសកម្ម។

 

អំពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់

អ្នក​មិន​ត្រូវ:ប្រើ Riich Me ដោយបំពានលើច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិនានា ដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្បើយ។ ការប្រើ Riich Me  (ឬសម្ភារៈដែលទទួលបានពី Riich Me ដើម្បីបញ្ជូន (ឬអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ជូន) "សារឥតប្រយោជន៍" "ផ្ញើរសារទៅមនុស្សច្រើនអ្នក" អ៊ីមែលដែលមិនបានស្នើសុំ ការផ្ញើសារបន្ទាន់ "ការផ្ញើសារឥតបានការ" ដើម្បីក្លែងបន្លំបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ ដើម្បីទាមទារ លុយឬអត្ថប្រយោជន៍ឬទាមទាររក ពាក្យសម្ងាត់ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីមនុស្សណាម្នាក់ ដើម្បីធ្វើបាប រំលោភបំពាន យាយី តាមដាន គំរាមកំហែង ឬធ្វើបាបអ្នកដទៃ ឬសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ណាមួយ ឬប្រើ Riich Me ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗ។

 

ការផ្សព្វផ្យាយព័ត៌មាន ដែលមិនមែនជាស្នាដៃដើមរបស់អ្នក ឬដែលបំពាន ឬបំពាន (ឬអាចរំពឹងថានឹងបំពាន ឬរំលោភបំពាន) កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត មាន ផ្សព្វផ្សាយ ឬផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាព ឬការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ គឺជា ឬការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាសអាភាស ការប្រមាថ ការគំរាមកំហែង ការបំពាន អាសអាភាស ពាក្យជេរប្រមាថ អាសអាភាស ឬខុសច្បាប់ ឬាករប្រកាន់ពូជសាសន៍ ឬសាសនា ការញុះញង់ឱ្យមានអំពើហិង្សា ឬការស្អប់ ឬការប្រមាថ ឬធ្វើឱ្យអ្នកដទៃអាម៉ាស់មុខ ដោយផ្អែកលើជាតិសាសន៍ សាសនាភេទ អាយុ ទំនោរផ្លូវភេទ ឬពិការភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តណាមួយ; កេងប្រវ័ញ្ចបុគ្គលម្នាក់ទៀតតាមមធ្យោបាយណាមួយ; មានរូបអាក្រាត អំពើហឹង្សាហួសហេតុ ឬសកម្មភាពផ្លូវភេទ។ល។ការប្រើប្រាស់រូបភាព ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត លុះត្រាតែអ្នកមានការយល់ព្រមពីពួកគេ។ បង្កឬបង្កើតហានិភ័យឯកជនភាព ឬសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលណាម្នាក់។ ការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលមានមេរោគ ឬលេខកូដកុំព្យូទ័រ ឬឯកសារ ឬកម្មវិធីដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរំខាន កម្រិត ឬបំផ្លាញមុខងារនៃកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬផ្នែករឹងផ្សេងទៀត។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ផ្សព្វផ្សាយ ឬស្នើសុំទំនិញ ឬសេវាកម្ម ឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម (លើកលែងតែកន្លែងដែលមានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ ឬអនុញ្ញាតដោយពួកយើង); ឬមានដំបូន្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់ វេជ្ជសាស្ត្រ ឬវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត;

 

ព័ត៌មាននិងកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់លោកអ្នក

តាមរយៈការបង្ហោះ ឬការបញ្ជូលព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារទាំងទ្បាយ ចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង លោកអ្នកបានផ្តល់សិទ្ធិអោយយើង ក្នុងការប្រើប្រាស់ ផលិតឡើងវិញ កែសម្រួល និងទាញយកប្រយោជន៍ពីព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារទំាងនោះ។ លើកលែងតែកន្លែងណាដែលមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗនៃRiich Me ដែលមិនផ្តាច់មុខ ទូទាំងពិភពលោក ឥតគិតថ្លៃ និរន្តរភាព អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើ ផលិតឡើងវិញ កែសម្រួល និងកេងប្រវ័ញ្ចសម្ភារៈក្នុងទម្រង់ណាមួយសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ។ ធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ធានាថាព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារមិនបានបំពានលក្ខខណ្ឌ; និងលះបង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនូវសិទ្ធិខាងសីលធម៌ទាំងអស់ដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងនឹងសម្ភារៈ។ យើងរក្សាសិទ្ធិ (ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ច) ក្នុងការ៖ ពិនិត្យ កែសម្រួល កែទម្រង់ បដិសេធ ឬលុបព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារណាមួយដែលអ្នកបង្ហោះ (ផ្សាយ)។ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ Riich Me និងរក្សាទុក ឬបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយដែលយើងប្រមូលបាន រួមទាំងដើម្បីស៊ើបអង្កេតការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ ឬសម្រាប់គោលបំណងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស ឬសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល។យើង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ និង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ផ្សាយ​នៅ​លើ Riich Me ដោយ​អ្នក​ណា​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​យើង។ ដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យ យើងនឹងមិនត្រូវបាននាំអោយមានការអាប់ឡូត បង្ហោះ បញ្ជូន ឬផលិតព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើ Riich Me sដោយគ្រាន់តែជួយសម្រួលដល់អ្នកដទៃក្នុងការបង្ហោះ បញ្ជូន ឬធ្វើឱ្យព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារមានលើប្រព័ន្ធ។ លើស​ពី​នេះ យើង​មិន​គាំទ្រ​រាល់​មតិ ដំបូន្មាន ឬ​ការ​ថ្លែង​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ណា​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​យើង​ឡើយ។មតិកែលម្អ និងជូនដំណឹងដល់ពួកយើងប្រសិនបើអ្នកគិតថា Riich Me ត្រូវបានចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយបំពានលក្ខខណ្ឌ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ support[at]riich.me

 

យើង​នឹង​ពិចារណា​ថា​តើ​មាន​ហេតុផល​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ណា​មួយ ប៉ុន្តែ​អ្នក​នឹង​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​បាន​គេ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​យើង​ទេ។ ជាពិសេស ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ញើការជូនដំណឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធមកយើង អ្នកនឹងត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារដែលអ្នកជឿថារំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នក កំណត់អត្តសញ្ញាណការងារការពារការរក្សាសិទ្ធិនីមួយៗដែលអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងអ្វីដែលអ្នកជឿថាមាន។ ត្រូវបានរំលោភបំពាន កំណត់ពីរបៀបដែលការងារការពារការរក្សាសិទ្ធិនីមួយៗត្រូវបាន ឬកំពុងត្រូវបានរំលោភ ហើយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីជូនដំណឹង ហើយផ្ញើវាទៅ support@ riich.me

 

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

Riich Me មានព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារដែលត្រូវបានការពារដោយការរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងច្បាប់ផ្សេងទៀត។ លើកលែងតែកន្លែងដែលបានផ្តល់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ អ្នកអាចផលិតឡើងវិញ និងបង្ហាញសម្ភារៈនៅលើ EPOS​  GoDigitalសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ លើកលែងតែច្បាប់ចម្លងបណ្តោះអាសន្នដែលរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធសម្ងាត់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងច្បាប់ចម្លងជាអចិន្ត្រៃយ៍តែមួយសម្រាប់ជាឯកសារយោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សម្ភារៈមិនអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ រក្សាទុក ផលិតឡើងវិញ បោះពុម្ព កែប្រែ ឬបញ្ជូនតាមទម្រង់ណាមួយ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកណាមួយឡើយ ដោយគ្មានការអនុញាតិពីយើងដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន ឬការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង។ជាពិសេស អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារណាមួយនៅលើ Riich Me ដើម្បីបង្កើត ថែទាំ ឬផ្តល់ ឬជួយក្នុងការបង្កើត ថែទាំ ឬផ្តល់ការបោះពុម្ពផ្ទាល់ខ្លួន គេហទំព័រអ៊ីនធឺណែត ឬមធ្យោបាយចែកចាយផ្សេងទៀត។

 

គ្មានអ្វីដែលបង្ហាញនៅលើ Riich Me គួរតែត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងឡូហ្គោ មេ ឬពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញនៅលើ Riich Me ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ។គេហទំព័រភាគីទីបី ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើងអាចបង្ហាញ ឬបង្ហាញតំណ និងចង្អុលទៅកាន់គេហទំព័រដែលដំណើរការដោយភាគីទីបីនៅលើ Riich Me ។ គេហទំព័របែបនេះមិនបង្កើតជាផ្នែកនៃ Riich Me ហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេ។ យើង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​ទាក់​ទង​នឹង​គេហទំព័រ​បែប​នេះ​ទេ។

 

ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់ទៅគេហទំព័របែបនេះ អ្នកបានយល់ព្រមទទួលយកហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។អ្នកមិនត្រូវភ្ជាប់ទៅ Riich Me ពីគេហទំព័រផ្សេងទៀតទេ (ឬបើមិនដូច្នេះទេផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកផ្សេងដើម្បីភ្ជាប់ពីគេហទំព័រភាគីទីបីទៅ Riich Me ) ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើង។ Riich Me អាចមានលក្ខណៈពិសេស ឬបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី។ តាមរយៈការបង្ហាញ ឬបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបនេះ យើងមិនតំណាងឱ្យយើងឬគាំទ្រអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងភាគីទីបីដោយប្រើមុខងារដែលផ្តល់ដោយ Riich Me រួមទាំងតាមរយៈអ៊ីមែល ពួកយើងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការទំនាក់ទំនង ឬប្រតិបត្តិការណាមួយរវាងអ្នក និងភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ។ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចផ្សព្វផ្សាយ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬឧបត្ថម្ភមុខងារ ព្រឹត្តិការណ៍ ការផ្តល់ជូន ការប្រកួតប្រជែង ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត។

 

ការបដិសេធ

អ្នកប្រើ Riich Me ក្នុងហានិភ័យតែមួយគត់របស់អ្នក។លើកលែងតែកន្លែងណាដែលមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ ព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារនៅលើ Riich Me ត្រូវបានផ្តល់ជាព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកគួរតែធ្វើការសាកសួរដោយខ្លួនឯង និងទទួលយកដំបូន្មានឯករាជ្យដែលសមស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈជាក់លាក់របស់អ្នក មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយ។យើងមិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាណាមួយដែលថាសម្ភារៈណាមួយនៅលើ Riich Me នឹងអាចទុកចិត្តបាន ត្រឹមត្រូវ ឬពេញលេញ ហើយយើងក៏មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវដែលកើតឡើងតាមមធ្យោបាយណាមួយពីកំហុស ឬការខកខានឡើយ។យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីសកម្មភាព ឬការសម្រេចចិត្តណាមួយដោយអ្នក ដោយពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានឬរូបភាព ឬឯកសារនៅលើ Riich Me  , ឬមានការរំខានណាមួយ ការពន្យារពេលក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការបញ្ជូន មេរោគ ការបរាជ័យទំនាក់ទំនង ការពិបាកចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត ឬដំណើរការខុសប្រក្រតីនៅក្នុងឧបករណ៍ ឬកម្មវិធី។

 

អ្នកទទួលស្គាល់ថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវ និងទទួលយកការមិនទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ការចូលប្រើ ឬប្រព្រឹត្តិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹង Riich Me ក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។ទំនួលខុសត្រូវ និងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ការប្រើប្រាស់ Riich Me របស់អ្នកក្នុងហានិភ័យតែមួយគត់របស់អ្នក។ ក្នុងវិសាលភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ពួកយើងមិនរាប់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌ និងការធានាទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Riich Me របស់អ្នក ដែលមិនមានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនោះទេ។

 

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទ្បើងវិញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។