លទ្ធផលស្វែងរក "#B2BPark"

សកម្មភាព

 • B2B Park
  រីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែល និងចូលឆ្នាំសកល ឆ្នាំ2020 ខាងមុខនេះ
  Happy Merry Christmas and Happy New Year 2020!!
  មជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍ B2BPark សូមជូនពរដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ មានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារ និងទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ហើយធ្វើដំណើរទៅទីជិតនិងឆ្ងាយ អោយមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា 🎁🌲
  #B2BPark #MerryChristmas #HappyNewYear2020
 • B2B Park
  ទីតាំងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ប្រមូលផ្តុំទៅដោយមុខម្ហូបគ្រប់រសជាតិប្រចាំហាងនីមួយៗ!! បើកដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ!!
  🍽 ទីតាំងល្អ តម្លៃសមរម្យ ចំណតធំទូលាយ
  🍽 ពិព័រណ៍ខ្នាតជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែ
  🍽 កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពិសេសៗដើម្បីជំរុញការលក់
  🍽 ផ្គត់ផ្គង់រាល់សំភារៈដូចជា (ចាន ស្លាបព្រា ចង្កឹះ តុ កៅអី ការសំអាត) និងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មB2BPark ។

  #សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងគ្រួសារFood... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • B2B Park
  បើកឆាប់ៗនេះហើយ!! Opening Soon
  ទីតាំងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា
  🍽 ទីតាំងល្អ តម្លៃសមរម្យ ចំណតធំទូលាយ
  🍽 ពិព័រណ៍ខ្នាតជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែ
  🍽 កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពិសេសៗដើម្បីជំរុញការលក់
  🍽 ផគត់ផ្គង់រាល់សំភារៈដូចជា (ចាន ស្លាបព្រា ចង្កឹះ តុ កៅអី ការសំអាត) និងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មB2BPark ។

  ☎️ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិតនិងកក់ទីតាំង៖ 066/077/098-979-123 (For leasing inquiries)

  #B2BPark #B2BCommerialCenter #W... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • B2B Park
  បើកឆាប់ៗនេះហើយ!! Opening Soon
  ទីតាំងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា
  🍽 ទីតាំងល្អ តម្លៃសមរម្យ ចំណតធំទូលាយ
  🍽 ពិព័រណ៍ខ្នាតជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែ
  🍽 កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពិសេសៗដើម្បីជំរុញការលក់
  🍽 ផគត់ផ្គង់រាល់សំភារៈដូចជា (ចាន ស្លាបព្រា ចង្កឹះ តុ កៅអី ការសំអាត) និងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មB2BPark ។

  ☎️ទនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិតនិងកក់ទីតាំង៖ 066/077/098-979-123 (For leasing inquiries)

  #B2BPark #B2BCommerialCenter #Wholesa... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • B2B Park
  ស្វាគមន៍ក្រុមគ្រួសារFoodPark ចង់ភ្លក់ម្ហូបអាហាររសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ប្រចាំហាងរបស់ពួកគាត់ កុំភ្លេចមកFoodPark ក្នុងបរិវេនមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍ ប៊ីធូប៊ីផាក !! នឹងចាប់បើកដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ។

  ទីតាំងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា
  🍽 ទីតាំងល្អ តម្លៃសមរម្យ ចំណតធំទូលាយ
  🍽 ពិព័រណ៍ខ្នាតជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែ
  🍽 កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពិសេសៗដើម្បីជំរុញការលក់
  🍽 ផគត់ផ្គង់រាល់សំភារៈដូចជា (ចាន ស្លាបព្រា ចង្កឹះ តុ កៅអី ការសំអាត) និងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតជូនដល់ម្ច... & nbsp;ច្រើនទៀត

វីដេអូ