លទ្ធផលស្វែងរក "#bodiacambodianapothecary"

សកម្មភាព

 • Sarah Ma
  ក្លាយជាសមាជិកបូឌាស្ប៉ាដោយឥតគិតថ្លៃ! ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖
  ✨​បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% សម្រាប់ការម៉ាស្សានៅបូឌាស្ប៉ា​
  ✨​បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%​សម្រាប់ការជាវផលិតផលនៅហាងលក់ផលិតផលបូឌា
  ✨​បញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូរអាជីវកម្មជាច្រើន
  ✨​ទទួលបានការម៉ាស្សាឥតគិតថ្លៃក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត និងមានជាច្រើនទៀត

  រាល់ការចុះឈ្មោះមាននៅគ្រប់បូឌាស្ប៉ា និងហាងលក់ផលិតផលរបស់បូឌារហូតដល់ចុងខែសីហា!

  BECOME OUR MEMBER FOR FREE! Enjoy lots of advantages such as:

  ✨30% OFF on spa treatments,
  ✨15% OFF Bodia Cambodian Apothecary products range,
  ✨En... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Sarah Ma
  រីករាយជាមួយនិងការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងហាង! ដើរលេងផង ទិញផលិតផលថែរក្សាស្បែកផង ចំណេញអស់ស្ទះ!! ✨✨✨

  លក្ខខណ្ឌ៖
  - ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ រហូត ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
  - ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពនៅគ្រប់ហាងលក់ផលិតផលបូឌាទាំងអស់
  - ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនមានបញ្ចូលជាមួយនិងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតទេ

  GET 50% OFF ALL PRODUCTS IN STORE! Stock up your natural beauty cosmetics and enjoy the big sales during your Holidays! ✨✨✨

  Term & Conditons:
  - Valid from 17th... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Sarah Ma
  ITS TIME FOR SHOPPING! ENJOY UP TO 70% OFF A SELECTED OF ITEMS IN STORE!

  Fill or refill your stock with our Cambodia cosmetics products during the month of July! Visit the nearest Bodia store now!!

  T&C:
  1. Available in Bodia Apothecary stores in Phnom Penh BKK1, Riverside & Siem Reap Old Market, Lucky Mall
  2. Not valid with other promotion or discount rates
  3. Valid from 1st until 31st July 2020

  តោះ !! ចាំអង្កាល់ បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 70% សម្រាប់ការជាវនៅក្នុងហាង!

  អស់ផលិតផលថែរក្សាស្បែកហើយមែនទេ?... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Sarah Ma
  Is your face in need of nutrition?! Our Moringa chemical free soap cleansing formulated with natural ingredients is for you! Selected for its premium quality and its purifying effects, the Cambodian organic Moringa oil will deeply moisturize your skin and will prevent your skin from aging signs!

  #bodiacambodianapothecary