លទ្ធផលស្វែងរក "#khmerproducts"

សកម្មភាព

 • Sarah Ma
  ក្លាយជាសមាជិកបូឌាស្ប៉ាដោយឥតគិតថ្លៃ! ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖
  ✨​បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% សម្រាប់ការម៉ាស្សានៅបូឌាស្ប៉ា​
  ✨​បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%​សម្រាប់ការជាវផលិតផលនៅហាងលក់ផលិតផលបូឌា
  ✨​បញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូរអាជីវកម្មជាច្រើន
  ✨​ទទួលបានការម៉ាស្សាឥតគិតថ្លៃក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត និងមានជាច្រើនទៀត

  រាល់ការចុះឈ្មោះមាននៅគ្រប់បូឌាស្ប៉ា និងហាងលក់ផលិតផលរបស់បូឌារហូតដល់ចុងខែសីហា!

  BECOME OUR MEMBER FOR FREE! Enjoy lots of advantages such as:

  ✨30% OFF on spa treatments,
  ✨15% OFF Bodia Cambodian Apothecary products range,
  ✨En... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Sarah Ma
  រីករាយជាមួយនិងការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងហាង! ដើរលេងផង ទិញផលិតផលថែរក្សាស្បែកផង ចំណេញអស់ស្ទះ!! ✨✨✨

  លក្ខខណ្ឌ៖
  - ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ រហូត ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០
  - ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពនៅគ្រប់ហាងលក់ផលិតផលបូឌាទាំងអស់
  - ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនមានបញ្ចូលជាមួយនិងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតទេ

  GET 50% OFF ALL PRODUCTS IN STORE! Stock up your natural beauty cosmetics and enjoy the big sales during your Holidays! ✨✨✨

  Term & Conditons:
  - Valid from 17th... & nbsp;ច្រើនទៀត