លទ្ធផលស្វែងរក "#paymentgateway"

សកម្មភាព

 • Riich Me
  មានអាជីវកម្មតូច ឬលក់អនទ្បាន ចង់បានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់បែបទំនើប ដែលហៅថា "System" តែគ្មានលទ្ធភាព គ្មានជំនាញ មិនដឹងប្រើយ៉ាងម៉េច ព្រោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ភាគច្រើនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ #មានតម្លៃថ្លៃ #ពិបាកប្រើនិងគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់!
  យើងគឺជាអ្នកឯកទេសអាជីវកម្មបែបឌីជីថល #យើងបង្កើតទ្បើងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍និងជំរុញការលក់របស់អាជីវករតូចៗ! ☑️ យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក ☑️ គ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ ☑️
  គ្រប់គ្រងការលក់និងអតិថិជន #ងាយស្រួលប្រើ #ចំណាយតិចបំផុត #អាចព្រីនវិក័យបែបឌីជីថល បង្កើតទំនុកចិត្តអតិថិជ... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Riich Me
  ការរកស៊ីដែលជោគជ័យមិនអាស្រ័យលើការបន់ស្រន់ទេ! មិនបាច់ចំណាយពេលវេលាអ៊ុចធូបបន់ទេ!
  #ខំប្រឹងកែលំអរគុណភាពផលិតផលឬសេវាកម្ម
  #ស្តាប់អតិថជន #ផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនគាត់
  #បង្កើនសេវាអតិថិជន #ថែរក្សារអតិថិជនអោយបានល្អបំផុត!
  #រិះរកវិធីផ្តល់ភាពងាយស្រូលដល់អតិថិជនក្នុងការទទួលសេវាកម្មឬផលិតផល!
  #ប្រើប្រាសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយអាជីវកម្មអោយរីកចំរើន!

  គ្រប់គ្រងការលក់និងអតិថិជន #ងាយស្រួលប្រើ #ចំណាយតិចបំផុត #អាចព្រីនវិក័យបែបឌីជីថល បង្កើតទំនុកចិត្តអតិថិជន!

  #ePOSsystem #ecommerce #paymentgateway #Offline_Online_Business #riic... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Riich Me
  #មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជាច្រើននៅលើទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ តម្លៃថ្លៃ! ពិបាកប្រើ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្យោយ!
  #យើងបានអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែបទំនើប!
  ☑️មិនត្រូវការម៉ាស៊ីនគិតលុយមិនបាច់ចំណាយលុយជិត១០០០ដុល្លាដើម្បីទិញម៉ាស៊ីន!
  ☑️លោកអ្នកអាចដោនទ្បោនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចូលថេបទ្បេតនិងប្រើប្រាស់ដូចកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដ៍ទៃទៀត!
  ☑️ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនព្រីវិក័យបត្រ័ស្វ័យប្រវត្តិ(ម៉ាស៊ីនព្រីនត្រឹមតែ៤៥ដុល្លា ប្រើថ្មអាចប្រតិបត្តិការគ្រប់ទីតាំងមិនតម្រូវអោយមានភ្លើង)!
  ☑️ដំណើរដោយមិនត្រូវការអ៊ិនធ... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Riich Me
  មនុស្សយើងគ្មាននរណាឆ្លាតជាងនរណាទេ! សំខាន់គឺខំ! តែក៍ត្រូវខំអោយត្រូវ!
  ចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងការលក់! ពេលខ្លះយើងមិនដឹង យើងគិតថាវាថ្លៃ? ហួសសមត្ថភាព? គ្មានចំណេះដឹងអារឿងបច្ចេកវិទ្យា?
  #បញ្ហានេះវាតែងកើតទ្បើងជារឿយៗសំរាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មតូចៗ #ហើយប្រសិនបើយើងនៅបន្តធ្វើរឿងដដែលៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលវេលាក៍នឹងទៅមុខ! លុយកាក់ក៍នឹងចំណាយកាន់តែច្រើន!

  យើងគឺជាអ្នកឯកទេសអាជីវកម្មបែបឌីជីថល #យើងបង្កើតទ្បើងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍និងជំរុញការលក់របស់អាជីវករតូចៗ! ☑️ យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក ☑️ គ្រប់គ... & nbsp;ច្រើនទៀត
 • Riich Me
  ការរកស៊ីដែលជោគជ័យមិនអាស្រ័យលើការបន់ស្រន់ទេ! មិនបាច់ចំណាយពេលវេលា​អ៊ុចធូបបន់ទេ!
  #ខំប្រឹងកែលំអរគុណភាពផលិតផលឬសេវាកម្ម
  #ស្តាប់អតិថជន #ផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនគាត់
  #បង្កើនសេវាអតិថិជន #ថែរក្សារអតិថិជនអោយបានល្អបំផុត!
  #រិះរកវិធីផ្តល់ភាពងាយស្រូលដល់អតិថិជនក្នុងការទទួលសេវាកម្មឬផលិតផល!
  #ប្រើប្រាសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយអាជីវកម្មអោយរីកចំរើន!

  គ្រប់គ្រងការលក់និង​អតិថិជន #ងាយស្រួលប្រើ #ចំណាយតិចបំផុត #អាចព្រីនវិក័យបែបឌីជីថល បង្កើតទំនុកចិត្តអតិថិជន!

  #ePOSsystem #ecommerce #paymentgateway #Offline_Online_Business #r... & nbsp;ច្រើនទៀត