ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេស​

ស្វែងរកផលិតផល

Neck Massage ឧបករណ៌ម៉ាស្សាករ​

(0)

ម៉ាស្សាដោយរំញ័រ របស់ឧបករណ៍ ជួយសម្រួលសរសៃឈាម បំបាត់រាល់អាការចុករោយ ក

$19.00
0 អ្នកដែលចូលចិត្ត

Pest Reject Ultra - Effective rank up to 160m2

(1)

Say goodbye to cockroaches, mosquitoes, mice & any other unsanitary pests in your house or workplace. The Ultrasonic Electronic Pest Repeller keeps pests away & creates a healthy living environment for your family. With an ultrasonic repelling frequency

$25.00 $25.00 (5% បិទ)
4 អ្នកដែលចូលចិត្ត

Pest Reject ឧបករណ៍កំចាត់​ កណ្តុរ កន្លាត មូស រុយ!

(0)

ឧបករណ៍ កំចាត់សត្វល្អិតខ្នាតតូច សំរាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំគ្រួសារ មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ គ្មានសំលេងរំខាន មិនប៉ះពាស់សុខភាព និងបរិដ្ឋាន សន្សំសំចៃខ្ពស់ ពិតជាសាកសមណាស់ សំរាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ទិញយកទៅប្រើប្រាស់។ ឧបករណ៍នេះមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការកំចាត់ រុយ

$15.00 $15.00 (10% បិទ)
5 អ្នកដែលចូលចិត្ត

Pest reject Extra

(0)

#PestReject អ្នកជំនាញកម្ចាត់ #កណ្តុរ #កន្លាត #មូស #រុយ #យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

$25.00 $25.00 (5% បិទ)
2 អ្នកដែលចូលចិត្ត

Souria 55 inch Magic Mirror Waterproof LED TV with Big Screen Display Wall Mount TV

(0)

55 inches Waterproof magic mirror TV This is not just a TV, not just a mirror. It’s a mirror TV. Hidden behind a mirror made of tempered glass, the TV is invisible when turned off, and presents TV programs when turned on. WIth 55" big display screen.Users

$2908.99 $2908.99 (5% បិទ)
1 អ្នកដែលចូលចិត្ត

Souria 42 inch Android 9.0 Smart WiFi 1080HD Full Vanishing Mirror Shower Television with Bluetooth Bathroom LED TV

(0)

42inch Android 9.0 updated waterproof Mirror TV This is not just a TV, not just a mirror. It’s a mirror TV. Hidden behind a mirror made of tempered glass, the TV is invisible when turned off, and presents TV programs when turned on. Users can watch TV pro

$2148.75 $2148.75 (5% បិទ)
1 អ្នកដែលចូលចិត្ត