ប្រភេទផលិតផល

ប្រភេទ​ទាំងអស់

ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេស

ស្វែងរកផលិតផល

10000 amh

(0)
$18.00
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

oppo A16

(0)
$179.00
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

oppo A54

(0)
$189.00
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

D.nee

(0)
$1.70
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

commercial atmospheric water generator

(0)

Item NO.:EA-100 Working temperature: 15-38℃ Working humidity: 45-95% Filtration and sterilization: 10 Stage Storage capacity: 100 Liters Compressor: 2KW

$3000.00
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

1200TLP-A

(0)
$33.00
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

Barcode Scanner

(0)

Barcode Scanner OS: Android 6.0 / Win OS Color: Black / White Thermal Printer: Built-in 58mm Main Display: 11.6inch ,1366*768 Customer display: 11.6inch ,1366*768 CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz RAM: 2 G Flash: 8G/ 16G/32G Certification: CE FCC ROHS

$35.00
1 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

Bluetooth Printer

(0)

Bluetooth Printer OS: Android 6.0 / Win OS Color: Black / White Thermal Printer: Built-in 58mm Main Display: 11.6inch ,1366*768 Customer display: 11.6inch ,1366*768 CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz RAM: 2 G Flash: 8G/ 16G/32G Certification: CE FCC RO

$45.00
1 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

Built-in Printer POS Terminal + LED Display

(0)

Built-in Printer POS Terminal + LED Display OS: Android 6.0 / Win OS Color: Black / White Thermal Printer: Built-in 58mm Main Display: 11.6inch ,1366*768 Customer display: 11.6inch ,1366*768 CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz RAM: 2 G Flash: 8G/ 16G/32G

$360.00
1 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

Game keyboard plus pub g mouse for mobile phone

(0)

Connection Wired Working platforms PC/GameSir X1 Battledock/GameSir Z1 Gaming Keypad Instrution Lights Capslock/FN lock Key Specifications 34 mechanical keys + 4 silicon keys Palm Rest Sliding-rail style detachable palm-rest Cab

$16.88
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

Kasa Smart Bulb by TP-Link – No Hub Required, Works with Alexa & Google (LB110)

(0)

mart Wi-Fi LED Bulb - LB110TP-Link LB110 WiFi SmartLight is a dimmable LED light bulb which requires no hub and is compatible with Android, iOS, Alexa and Google Assistant. This dimmable light can be remotely accessed from anywhere in the world and is ful

$25.00
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

Wyze Cam v2 1080p HD Indoor Wireless Smart Home Camera Night Vision 2-Way Audio

(0)

Wyze Cam 1080p HD Indoor Wireless Smart Home Camera w/ Night Vision 2-Way Audio. Condition is New SEALED.

$45.00
0 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

#PestReject អ្នកជំនាញដេញ(មិនសំលាប់)

(0)

#PestReject អ្នកជំនាញដេញ(មិនសំលាប់) #កណ្តុរ #កន្លាត #មូស #រុយ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ប្រើត្រឹមតែ១យប់រត់បាត់អស់ "

$15.00 $15.00 (3% បិទ)
4 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

High Resolution Negative Film Scanner - Black

(0)
$170.99 $170.99 (5% បិទ)
3 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

ZADSCAN BP616 2.4GHz Wireless Handheld Barcode Scanner - Black

(0)

TheZADSCAN barcode scanner is a reliable and easy to use a 2.4GHz wireless scanner that lets you accurately capture data for the quick organization. Its ergonomic design, durable construction and easy customization makes it well suited for application in

$73.94 $73.94 (5% បិទ)
3 មនុស្សចូលចិត្តនេះ

1 in 4 HDMI Splitter - Black

(0)
$35.89 $35.89 (5% បិទ)
4 មនុស្សចូលចិត្តនេះ