បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី

ដបទឹកក្តៅត្រជាក់ មានភ្លើង LED បង្ហាញកំដៅ

ដប់ទឹកក្តៅត្រជាក់ មានភ្លើង LED បង្ហាញកំដៅ ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែ សមាជិករបស់រិចនិងធ្វើការបញ្ជាទិញតាម ABA តែប៉ុណ្ណោះ!

$6.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: Riich0001

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

ដប់ទឹកក្តៅត្រជាក់ មានភ្លើង LED បង្ហាញកំដៅ ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែ សមាជិករបស់រិចនិងធ្វើការបញ្ជាទិញតាម ABA តែប៉ុណ្ណោះ។ ដឹកជញ្ជូនសំរាប់អ្នកភ្នំពេញ០១ដុល្លានិងតាមបណ្តាខេត្ត $1.50. 
 
លក្ខណៈពិសេស
️រក្សាកំដៅឬត្រជាក់បាន១៥ម៉ោង
️មាន LED បង្ហាញសីតណ្ហភាព
️ចំណុះ៥០០មល មានបួនពណ៌ខ្ចូតៗ
️ផលិតពីលោហៈធាតុជាប់មាំ