បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនធុរជន ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ធុរកិច្ច

$6.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: ISBN - 9789996347337

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

ភាពជាម្ចាស់ធុរកិច្ច” ឬធុរជន ជាស្មារតីដែលបង្កប់នៅក្នុងជំរៅចិត្ត ដែលវាផ្ទុកទៅដោយថាមពលដែលធ្វើឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅគ្រប់ពេលវេលា, វាបំពាក់បំប៉នរហូតកើតមានភាពមិនចុះញ៉មចំពោះឧបសគ្គនានា និងប្រកាន់ជំហរយ៉ាងខ្ចាប់ខ្ចួន ទៅតាមការតាំចិត្តលុះ ត្រាតែសម្រេចដល់គោលដៅ។

ខ្ញុំសូមជួនសៀវភៅ ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ធុរកិច្ច (Before You Quit Your Job) មួយនេះជាកាដូដល់ធុរជនទាំងឡាយដែលត្រៀម  ចូលប្រលូកវិស័យធុរកិច្ច ដែលមិនរួញរាចំពោះការតាំចិត្តរបស់ខ្លួន។

សូមអរគុណចំពោះរាល់កម្លាំងបណ្តាលចិត្តដែលផ្តល់ឲ្យរូបខ្ញុំ ធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រៀបដូចជាត្រីដែលហ៊ានហែលបញ្រ្ចាសទឹក, ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈរយ៉ាងរឹងមាំដោយឆន្ទៈមោះមុតរហូតទទួលជោគជ័យ។