យុិនសុិនគ្រួសារកក់ក្តៅ

$62.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: 001

Share this product

Oknha Sambath

Product Description

ឱសថយុិនសុិនគឺជាផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសប្រទេស ថៃ វត្ថុធាតុដើមពី ប្រទេសMalaysia ដែលផលិតចេញពីឱសថបុរាណធម្មជាតិសុទ្ធពិត100% 

មានគ្រឿងផ្សំដូចជា យិនស៊ិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ី