អាវយឺតដៃខ្លី T-shirt with collar, Melan

អាវយឺតដៃខ្លី T-shirt with collar, Melan

$13.00

0.00 / 5 (0 user)
 • ពណ៍ស
 • ពណ៍ទឹកប៊ិច
 • ពណ៍ប្រផះ
 • ពណ៍ សាច់
 • ទឹកប៊ិចចាស់
 • ស្លែ
 • ឈាមជ្រូក
 • កាប់ស្ទាំង
 • សាយ M
 • សាយ L
 • សាយ XL
 • XXL
1 - 5
$13.00
$13.00
6 - 10
$11.00
$13.00
11 - 20
$9.00
$13.00
Product SKU: 039

Share this product

១០៨ ៚ LISA Store

Product Description

អាវយឺតដៃខ្លី(Melan) ម៉ូតនេះគឺជាម៉ូតដែលកំពុងពេញនិយម
*សាច់អាវទន់ត្រជាក់ស្រួលពាក់
*ឡាយអាវឆ្លូតកណ្តាលប្លែកថ្មី
*បោកទឹកមិនយៀរមិនរីករួម
*មាន 8ពណ៍ងាយស្រួលជ្រើសរើស សាច់បត់ ទន់ត្រជាក់
*សាច់ក្រណាត់សុទ្ធមិនមែន Print