ខោគគីជេីងរឹប ហោប៉ៅ(6) Men's Slim fit trouser

ខោគគីជេីងរឹប ហោប៉ៅ(6) Men's Slim fit trouser

$19.00

0.00 / 5 (0 user)
  • ពណ៍ខ្មៅ
  • ពណ៍ប្រផះ
  • ពណ៍ សាច់
  • ទឹកប៊ិចចាស់
  • ប៉ារ៉ា
  • សាយ M
  • សាយ L
  • សាយ XL
  • XXL
1 - 5
$19.00
$19.00
6 - 10
$16.00
$19.00
11 - 20
$13.00
$19.00
Product SKU: 035

Share this product

១០៨ ៚ LISA Store

Product Description

ខោគគីជេីងរឹប ហោប៉ៅ (6)ជើងវែងរឺប សាច់ខោហាប់
*ងាយស្រួលស្លៀក
*មិនហើរពណ៍ បោកទឹកមិនរីករួម
* ធានាសាច់ខោ
*មាន6ពណ៍
*ស្តង់ដារផលិតរបស់ប្រទេសថៃ