សំពត់នារីស្ទាយកូរ៉េ mini skirt, pleated skirt, solid color, korean cute skirt, a-line skirt

សំពត់នារីស្ទាយកូរ៉េ mini skirt, pleated skirt, solid color, women's clothing, skirt, korean cute skirt, a-line skirt, high-waisted tennis skirt with lining

$2.70

0.00 / 5 (0 user)
 • XL
 • M
 • L
 • S
 • សរ
 • ខ្មៅ
 • ប្រផេះ
 • គគីរ
Min. Order 5 items
5 - No limit
$2.70
$2.70
Product SKU: PRD-TH-BG-FSHN081

Share this product

Lazada KH
 • Lazada KH
 • 0/5 (0 review)
 • 9 Followers
 • check_circle Un-Verify
 • calendar_today Join 11, May 2022
 • location_on Building 101, Street 384, Phum 05, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh. Cambodia.

Product Description

ទំនិញដើមពី LAZADA: សូមចុចទីនេះ!
ចំណាំ: ប្រសិនបើមានសំនួរសូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំគ្រប់ពេល
សូមអធ្យាស្រ័យសំរាប់ការឆ្លើយតបយឺត, សូមផ្ញើសារទុកដើម្បីអោយយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកឆាប់ៗនេះ។ សូមអគុណ
 

Product details of Mini skirt, pleated skirt, solid color, women's clothing, skirt, Korean cute skirt, A-line skirt, high-waisted tennis skirt with lining

 • mini skirt, pleated skirt, solid color, women's clothing, skirt, korean cute skirt, a-line skirt, high-waisted tennis skirt with lining

Thank you for your trust. Please contact us if you have any questions ❤️

All products in the store are quality assurance, please rest assured to buy. We will provide perfect after-sales service. Scroll to see the last picture of the actual product.

Sizes: 【S】【M】【L】【XL】

Very comfortable, soft fabric, beautiful shape, good workmanship, reasonable price, made of high quality materials. Durable enough for your daily wear ❗️❗️

Due to different measurement methods, an error of 0.5 inches is allowed and the error range is not a quality problem, please compare the detail sizes with yours before ordering ✅

Very important, please check your mobile phone number and address correctly before clicking to order. If there is a problem or the product is defective we talk first Don't be in a hurry to leave a star review. The shop is happy to fix it for you. If the product is normal, no problem, please leave a review and rate the store 5 stars ⭐⭐⭐⭐⭐ Thank you.

Specifications of Mini skirt, pleated skirt, solid color, women's clothing, skirt, Korean cute skirt, A-line skirt, high-waisted tennis skirt with lining

 • brand
  RNUN
 • SKU
  4244316213_EN-16779069549
 • style
  Pleated, KOREAN
 • skirt length
  above knee/mini
 • material
  cotton
 • size
  ordinary
 • skirt waist type
  High
 • pattern
  Stripe
 • Suitable for occasions
  SPORT
 •  
 •  
 •