ហ្វូមលាងមុខ Buble & Clay Mask, SNOW BLANC

$29.00

0.00 / 5 (0 user)
1 - 6
$29.00
$29.00
7 - 14
$23.00
$29.00
15 - 29
$22.00
$29.00
30 - 49
$20.00
$29.00
50 - 99
$18.00
$29.00
100 - 299
$17.00
$29.00
300 - No limit
$16.00
$29.00
Product SKU: 02

Share this product

Snow Blang

Product Description

ហ្វូមលាងមុខ Buble & Clay Mask, SNOW BLANC
 
+ ប្រើសម្រាប់ស្បែក ស្តើង រោល ក្រហម
+ ផ្តល់ជាតិទឹក កាត់បន្ថយអការៈរលាក ត្រជាក់ស្បែក
+ ផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់ស្បែក
+ ជំរុញការព្យាបាលស្បែកឲកាន់តែប្រសើរឡើងឆាប់រហ័ស
+ ប្រើបានទាំងបុរស ទាំងនារី
+ ការពារស្បែកពីការឡើងមុន និង ការកកើតបាក់តេរី
+ លាងសម្អាតស្បែកមុខ និង ជម្រះរន្ធញើសបានល្អ