បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

ហ្វូមលាងមុខ Facial foam

$10.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
2 - 9
$9.00
$10.00
10 - 20
$7.00
$10.00
លេខកូដផលិតផល: 03

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

ហ្វូមលាងមុខ Facial foam
 
ប្រើហើយមិនខ្លាចមានផលប៉ះដល់ស្បែក 
✅ប្រើដោយភាពជឿជាក់
✅ប្រើដោយទំនុកចិត្ត
✅ជាហ្វូមលាងសម្អាត ដែលមានគុណភាព 
✅គុណប្រយោជន៍លើសពីហ្វូមលាងមុខធម្មតាទូទៅ
✅សម្បូរសារធាតុជំនួយដល់ស្បែកមុខ លាងហើយស្បែកទន់
 ភ្លឺ ស្អាត គា្មនជាតិខ្លាញ់ កំណកធូលីដី
 និងបាក់តេរីសេសសល់នៅលើផ្ទៃមុខ