សេរ៉ូមបំប៉នស្បែកមុខ Retionol + Ultra Nourishing Serum, DOUBLE LOCK

$39.00

0.00 / 5 (0 user)
1 - 5
$39.00
$39.00
6 - 9
$32.00
$39.00
10 - 29
$30.00
$39.00
30 - 49
$28.00
$39.00
50 - 99
$27.00
$39.00
100 - 299
$23.00
$39.00
Product SKU: 03

Share this product

Snow Blang

Product Description

សេរ៉ូមបំប៉នស្បែកមុខ Retionol + Ultra Nourishing Serum, DOUBLE LOCK
 
+ ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធជាលិកាស្បែកអោយរឹងមាំ និងជួយបណ្តុះស្បែក
+ ជួយអោយស្បែកកាន់តែ ស ភ្លឺ ថ្លា ម៉ដ្ឋរលោង
+ ជួយបំបាត់ស្នាមបានល្អបំផុត
+ ជួយផ្តល់សំណើមដល់ស្បែក ចាកចេញពីស្បែកស្ងួត ប្រេះស្រកា
+ ជាអាហាដ៏ចាំបាច់បំផុតរបស់ស្បែកមុខ
+ បន្តឹងស្បែកមុខ និង កាត់បន្ថយភាពយារធ្នាក់
+ ជម្រុញការផលិត Collagen ដល់ស្បែក
+ ជួយបណ្តុះកោសិការស្បែកសារជាថ្មី ​