open_with

ម៉ាស៊ីនធ្វើនំពោត

$18.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: P0002/22

Share this product

rathana

Product Description

ម៉ាសុីនផ្ទុះពោត 

-ទំហំតូចល្មមងាយស្រួលទុកដាក់

-ចំណេញពេល អាចធ្វើនំពោតញុាំនៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯង

-កំលាំងភ្លើង 1200W

មួយ18ដុល្លា