បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

ស្រាទឹកពន្លៃ Zingiber cassumunar​ wine (plai)

$5.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: 09

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

ស្រាពន្លៃទឹកឃ្មុំស្រែល្អបំផុតសំរាប់អ្នកសរសៃខ្ចី ឬក៏បងៗស្ត្រីនិងអូនៗលាបរាល់ពេលមករដូវរឹតតែល្អដែល
ផ្សំឡើងពី
-មើមពន្លៃ
-ទឹកឃ្មុំ
-និងក្បាលស្រាអង្ករសុទ្ធ
-ជួយឲឈាមរដូវដើរស្រួលនិងសាច់ឈាមភ្លឺថ្លា