បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

តែ(កូរ៉េ)សម្រស់សុខភាពផ្លូវភេទ -Love tea

តែ(កូរ៉េ)សុខភាពបុរសនិងនារី-Slimming tea for men & ladies សម្រួលប្រព័ន្ធឈាម កាត់បន្ថយ កូលេសត្រេរ៉ូលការពារ ជំងឺមហារីក ជួយព្យាបាលនិងបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទ។ សាកសមសម្រាប់បុរសនិងនារីដែលខ្យោយ ឆាប់ចេញ​ ពិបាកមានកូន ឬស្រី្តដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រី ញុំរាល់ថ្ងៃ ដូចតែធម្ម

$3.50

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
50 - គ្មានដែនកំណត់
$3.50
$3.50
លេខកូដផលិតផល: Riich0004

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

តែ(កូរ៉េ)សុខភាពបុរសនិងនារី-Slimming tea for men & ladies សម្រួលប្រព័ន្ធឈាម កាត់បន្ថយ កូលេសត្រេរ៉ូលការពារ ជំងឺមហារីក ជួយព្យាបាលនិងបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទ។ សាកសមសម្រាប់បុរសនិងនារីដែលខ្យោយ ឆាប់ចេញ​ ពិបាកមានកូន ឬស្រី្តដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រី ញុំរាល់ថ្ងៃ ដូចតែធម្មតា។​
 
មិនប៉ះពាល់សុខភាព 
ផ្សំពីធម្មជាតិ១០០% 
ម៉ាកសញ្ញាដ៍ល្បីរបស់កូរ៉េ
 
កម្មង់ចាប់ពី៥០ប្រអប់ទ្បើងទៅ....