បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

វីតាមីនបំប៉នសក់ / Score Hair Serum

វីតាមីនបំប៉នសក់ / Score Hair Serum

$5.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
12 - 69
$4.20
$5.00
70 - 200
$3.60
$5.00
លេខកូដផលិតផល: 03

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

វីតាមីនបំប៉នសក់ / Score Hair Serum
-ព្យាបាលរាល់បញ្ហាសក់បែកចុង
-ជួយបំប៉នសក់ខូចក្លាយជាប្រសើរវិញ
-ជួយអោយសក់រលោងរលាស់
-ជួយអោយសក់រឹងមាំ
-ជួយឲ្យសក់មានទម្ងន់
-ការពារសក់ជ្រុះ និងជួយបណ្តុះសក់
-ធានាផលិតសុទ្ធ១០០%