សាប៊ូដុសខ្លួនថៃចម្រុះ1200ml

$2.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: 8852080000379

Share this product

LyLy skin care

Product Description

?បោះដុំសាប៊ូដុសខ្លួន នាំចូលពីថៃសុទ្ធ100%
ធានាគុណភាព និងតម្លៃសមរម្យ✔
?ដុសខ្លួនស្បែកទន់ល្មើយ មានសំណើម ក្លិនក្រអូបសាយជាប់កាយ ជាប់ចិត្ត✔ ធ្វើអោយស្បែកសរលឿន សរឆាប់
?តោះបងៗត្រូវការលក់បន្តអាចទាក់ទង់ខាងយើងខ្ញុំបាន✔

1ដប=2$
យកឡូចុះទៀត